TZ: AniLAB

AniLAB / workshopy, exkurze, projekce a tvorba / Divadlo 29 / Pardubice / od r. 2011

AniLAB je nejnovějším projektem Divadla 29.

Vznikl v roce 2011 a je zaměřený na vzdělávání dětí, mládeže i dospělých v oblasti současné audiovizuální tvorby. Projekt je rozdělen do několika dramaturgických linií. Průběžný kurz, jehož realizace je plánována na podzim roku 2011, je určen pro děti ve věku 10 – 15 let. V rámci něj se děti seznámí se světem klasické i současné filmové animace z teoretického i praktického hlediska. Cílem workshopů – druhé dramaturgické linie – je oslovit mladé lidi ve věku do cca 26 let i širší veřejnost a nabídnout jim možnost formou tematických jedno až dvoudenních dílen pod vedením zkušených animátorů a umělců okusit možnosti animace a experimentálního filmu. Dalšími programovými liniemi projektu jsou dále exkurse, filmové projekce a tvorba studovny.

Průběžný kurz

Průběžný kurz animované tvorby je určen dětem ve věku od 10 do 15 let. Jeho realizace je plánována od října do prosince 2011 s časovou dotací 1 x 120 min. týdně. Děti se prostřednictvím tohoto kurzu seznámí se světem klasické i současné filmové animace z teoretického i praktického hlediska, získají základní znalosti a dovednosti pro tvorbu animovaného filmu. Kurz se zaměří především na pixilovaný, ploškový a plastelínový film a počítačovou animaci. Každá z dílen bude rozdělena na dvě části, v první budou dětem promítány kratší i delší animované filmy představující různé přístupy k animaci, ať už historicky či technologicky. Snímky budou vždy vybírány v návaznosti na praktický program druhé části dílny. V druhé části dílny děti projdou praktickým filmovým výcvikem (samostatně i skupinově). Vyzkouší si různé techniky animace, vytvoří si námět, literární i technický scénář (storyboard), dozví se mnohé o základech filmové řeči. V poslední fázi budou svůj animovaný film vytvářet – snímat. Následovat bude počítačová postprodukce – střih, zvučení a práce na dalších neméně důležitých komunikačních prvcích (filmový plakát apod.).

Tematické workshopy

Cílem workshopů je oslovit mladé lidi ve věku do cca 26 let i širší veřejnost a nabídnout jim možnost formou tematických jedno- až dvoudenních dílen pod vedením zkušených animátorů, filmařů a umělců okusit možnosti animace. Na rozdíl od průběžného kurzu budou workshopy zaměřeny převážně na experimentální tvorbu, netradiční způsoby animace a audiovizuální tvorby či na dílčí témata v souvislosti s animovaným filmem.

PŘIPRAVUJEME:

14. – 15. 5. 2011 / Živý obraz: workshop živé animace s Kateřinou Zochovou a Davidem Landou

23. – 25. 9. 2011 / (pracovní název) Dokumentaristický workshop s Vítem Klusákem – workshop je realizován ve spolupráci s projektem OFFCITY (www.offcity.cz)

DALŠÍ TÉMATA:

VJing & videomapping, 3D animace, animace a komiks, pixilace atd.

Linie workshopů volně navazuje na aktivity realizované v rámci projektu OFFCITY 2010 ve spolupráci s Divadlem 29. V září 2010 se v rámci tohoto dlouhodobého projektu uskutečnil workshop s Milošem Tomićem, režisérem a animátorem srbského původu, s názvem „Tajná ozdoba města“. Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem a byla inspirací pro vznik projektu AniLab.

Více informací o OFFCITY a jeho aktivitách zde:

http://www.offcity.cz, http://www.offcity.cz/2010/09/w_04_milos-tomic-jak-jsme-tajne-zdobili-mesto

Exkurse

Exkurse budou primárně doplňkovým programem průběžného kurzu pro děti od 10 – 15 let. Přístupné však budou též zájemců z řad široké veřejnosti. Účastníci exkursí budou moci nahlédnout do zákulisí animátorské práce. Plánována je návštěva ateliéru animace na vybrané vysoké škole v ČR (VŠUP nebo UTB Zlín), návštěva některého z festivalů (AniFest, PAF apod.) a návštěva animátorského studia.

Filmové projekce

Veřejné projekce (nejen) animovaných a experimentálních snímků současných českých i zahraničních tvůrců za jejich přímé účasti zprostředkují zájemcům o animovaný a experimentální film další zážitek.

PŘIPRAVUJEME:

14. 5. 2011 / K. Zochová, D. Landa: Chlapec a paprsek – audiovizuální performance, obraz s prvky ploškové animace, fotografiemi, texty nebo s kresbou vznikající v reálném čase se setkává se zvukem, který propojuje akustické nástroje a mluvené slovo s elektronikou.

17. 5. 2011 / Ozvěny AniFestu 2010: Současná maďarská animace – projekce a debata s koordinátorkou AniFestu Malvínou Toupalovou. Akce se koná v rámci festivalu současné maďarské kultury HUfest 2011 konaného u příležitosti předsednictví Maďarska v Radě EU.

18. 5. 2011 / Prezentace festivalu MediaWave – projekce a debata s realizátory jedné z největších událostí na poli uměleckých setkání ve střední Evropě. Akce se koná v rámci festivalu současné maďarské kultury HUfest 2011 konaného u příležitosti předsednictví Maďarska v Radě EU.

25. 5. 2011 / Pétér Forgács: Soukromé Maďarsko – projekce snímků výrazného maďarského mediálního umělce a nezávislého filmaře. Akce se koná v rámci festivalu současné maďarské kultury HUfest 2011 konaného u příležitosti předsednictví Maďarska v Radě EU.

Studovna

Studovna Divadla 29 bude vybavena periodiky a publikacemi zaměřenými na film, především na experimentální a animovanou tvorbu. Tyto materiály budou k dispozici nejen účastníkům kurzu, dílen, projekcí či exkursí, ale i další široké veřejnosti. Studovna si neklade za cíl suplovat knihovní služby, nýbrž nabízet možnost studia odborných materiálů, které v městské či krajské knihovně nejsou běžně k dispozici.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

Bližší informace:

Šárka Zahálková, vedoucí projektu

klub@divadlo29.cz

+ 420 777 886 941

Divadlo 29

Divadlo 29 je zastřešující název pro prostory a aktivity organizované v č. p. 29 v ulici Sv. Anežky České v historickém centru Pardubic. Zde Divadlo 29 působí od roku 2002 a profiluje se jako multižánrové kulturní centrum, jehož posláním je uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry. Vedle celoročních programových cyklů je Divadlo 29 pořadatelem či spolupořadatelem několika kulturních akcí celorepublikového významu (filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha, Týden pro duševní zdraví). Divadlo 29 je programově a organizačně nezávislé kulturní zařízení spadající pod městskou příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Pardubice.

http://www.divadlo29.cz