TZ: Zahájení projektu INI Gallery

Zahájení projektu / INI Gallery / od dubna 2011

Zahájení projektu INI Gallery

V dubnu 2011 zahájila svoji činnost (virtuální) galerie a platforma INI Gallery. Jejím specifikem je poněkud hybridní povaha: na jedné straně nezávislé projekty jako jsou výstavy, workshopy nebo publikace a na straně druhé podpora mladých autorů skrze prodej a pronájem jejich děl. Prostřednictvím těchto aktivit usiluje INI Gallery o otevírání světa kvalitního současného umění širší veřejnosti.

INI Gallery je založena na osobním přístupu jak k umělcům, tak ke klientům. Zastupuje pečlivě vybranou pětici autorů, z nichž tři pracují v médiu malby a dva ke své tvorbě využívají řadu prostředků od fotografie přes kreslenou animaci až po videoart. „Tvorba každého z těchto pěti umělců je naprosto jedinečná, plně vyjadřuje osobnost daného autora,“ říká spoluzakladatelka galerie Klára Adamcová. „Výběr umělců byl založen právě na myšlence této rozmanitosti a také opravdovosti jejich tvorby,“ dodává. Převážně geometrické kódované obrazy Jany Babincové tak střídají psychedelické hudebně-výtvarné vize Anežky Hoškové nebo filozofické meditace Vladimíra Houdka. Jan Pfeiffer interpretuje společný prostor a obecné děje skrze své specifické, osobní vnímání, Klára Jirková dodává bryskní a přesto poetické komentáře ke světu věčně monitorovanému průmyslovými kamerami a sociálními sítěmi na internetu.

Svoji výstavní činnost odstartovala INI Gallery spoluprací na přípravě výstavy Instituceum: Moderní instituce a současné umění, která je do konce června 2011 ke shlédnutí v budově bývalé prádelny areálu Psychiatrické léčebny Bohnice. Hlavní ambicí kurátorky výstavy a spoluzakladatelky INI Gallery Kariny Kottové je vyvolat diskuzi nad otázkou, jakou roli hrají instituce v našich životech, do jaké míry nás ovlivňují a jak můžeme přispět k jejich proměně. INI Gallery bude vyhledávat podobné zajímavé, i negalerijní prostory a využívat je k výstavám a kulturním akcím.

Součástí projektu INI Gallery se stává také populární platforma UMakArt: You Make Art, která kromě workshopů s českými i mezinárodními umělci konaných v alternativních galeriích nabízí workshopy na míru školám, rodinám s dětmi či firemním a zájmovým skupinám.

Dlouhodobým cílem INI Gallery je znovuoživení pojmu sběratelství uměleckých děl v českém prostředí. „Investice do uměleckého díla současného umělce je svého druhu adrenalinovou záležitostí,“ říká Tereza Jelínková, třetí členka zakládajícího týmu. „Počáteční investice se může – ale samozřejmě také nemusí – mnohonásobně vrátit. Motivací by ale neměly být především finance. Důležité jsou všechny ty méně logické důvody, od fascinace dílem až po podporu mladé české kultury.“

Reklamy