Konkurz na výstavy v galericích BKC

Galerie Brněnského kulturního centra vyhlašují výběrové řízení výstavních projektů na rok 2012 pro Galerie mladých (výstavní projekty mladých autorů do 35 let – jednotlivců, dvojic a širších kolektivů), Galerie Kabinet (komorně laděné výstavní projekty, mladí i etablovaní umělci), Galerie U Dobrého pastýře (samostatné a skupinové výstavy, mladí i etablovaní umělci).

Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:

  1. vyplněná přihláška (ke stažení níže),
  2. popis projektu (1-3 normostrany),
  3. obrazová dokumentace projektu/tvorby,
  4. profesní životopis žadatele.

Bližší informace o koncepci jednotlivých galerií, jejich půdorysy a fotografickou dokumentaci naleznete na webové adrese http://galerie-bkc.cz/info/

Termín uzávěrky pro zaslání přihlášek je 15. 7. 2011Projekty odevzdané po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Materiály v tištěné podobě zasílejte na adresu Galerie Brněnského kulturního centra, Radnická 4, 658 78 Brno, v elektronické verzi na adresu galerie@bkc.cz. Přihlášky je možné předat také osobně kurátorům Galerií BKC.

Zaslané přihlášky a obrazové dokumentace nemohou být vraceny přihlášeným. Žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně vyrozuměni do 1. 10. 2011. Nevyžádané podklady nebudou zasílány zpět.

Případné dotazy: tel. 542 427 104/108, e-mail: galerie@bkc.cz