Přednáška Pawla Leszkowicze o erotice a politice gay a lesbického umění

Pawel Leszkowicz / Trochu jiné umění trochu jiné Evropy ( Erotika a politika gay a lesbického umění ve východní/střední Evropě) / Ústav dějin umění, Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích / České Budějovice / 17. 5. 2011 v 16h

Ústav dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Interaktiv.cz

si Vás dovolují pozvat na přednášku

Trochu jiné umění trochu jiné Evropy / Erotika a politika gay a lesbického umění ve východní/střední Evropě

Pawel Leszkowicz, PhD.

kurátor výstavy Ars Homo Erotica, Národní muzeum Varšava

Přednáška představí současná umělecká díla a vizuální kampaně zpracovávající společenské změny a politické konflikty na poli LGBT práv ve střední a východní Evropě.

17. května 2011 od 16.00 hodin

Ústav dějin umění, Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, místnost P1