TZ: Zdeněk Burian

Zdeněk Burian / Viděl světy dávno minulé… / Pavilon Anthropos, Moravské zemské muzeum / Brno / od 11. 5. 2011

ZDENĚK BURIAN: VIDĚL SVĚTY DÁVNO MINULÉ…

Galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea

Moravské zemské muzeum opatruje ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií, kterou v podobě nově instalované galerie prezentuje při příležitosti připomenutí 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981). Z velkého množství Burianových děl, obsahujících jak pohledy do života pravěkých lidí a předvěkých předchůdců člověka, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let, je vybráno padesát reprezentativních olejů. K výstavě je vydána doprovodná publikace.

Od 11. května 2011