TZ: Marie Jirásková

Marie Jirásková / Ambience / Divadlo Reduta / Brno / 18. 5. – 30. 6. 2011 

Ambience

Divadlo objektů, přírodní instalace a světelné experimenty

(retrospektivní výstava Marie Jiráskové)

Divadlo Reduta, Zelný trh 4, Brno, 18.5. – 30.5.2011

Výstava se koná jako součást doprovodného programu PQ + Pražského Quadriennale Scénografie a Divadelního prostoru

Projekt Ambience je retrospektivní přehlídkou desetiletého experimentování na hranici volného umění, designu a scénografie známé brněnské výtvarnice Marie Jiráskové. Prostřednictvím artefaktů a velkoformátových fotografií představuje tři oblasti autorčiných děl: Divadlo objektů, Přírodní instalace, Světelné experimenty a dokumentuje tak snahu autorky svými díly reagovat na prostředí způsobem site specific či enviromentálního divadla, podstatně rozšiřujícího hranice tradiční scénografie.

Marie Jirásková je vizuální umělkyně, která se společně se scénografií a designem věnuje volné tvorbě, kterou prezentuje na společných i samostatných výstavách u nás i v zahraničí. Ve své tvorbě často využívá svědků minulosti – zapomenutých a torzovitých objektů, jakými jsou například torza zvířat, rostlin a předmětů. S nimi však pracuje s řemeslnou precizností a doplňuje je dalšími svůdnými materiály, jako je dřevo či kovy. Téměř magnetická přitažlivost jejich dekorativních děl se odehrává mezi poetikou surrealistického snu na straně jedné a až architektonickým art deco konstruktérstvím na straně druhé. Po roce 2000 se přiklání ke konceptuálnímu myšlení a zabývá se experimenty se světlem, vytváří projekty site specific a performance.

Přírodní instalace

jsou souborem fotografií zaznamenávajících akce v terénu. Dokumentem přírodní scénografie na rozhraní land artu, enviroment artu, site specific a divadelního designu. Marie Jirásková používá přirozené materiály, které nachází v krajině a vytváří s jejich pomocí díla pro konkrétní prostor. Tak vznikla třeba série velkých hnízd, tajemných spletených příbytků, v nichž neznámí živočichové kladou vajíčka a vychovávají své potomky. Série kruhů z hub, plodů a přírodnin je symbolem jednoty a absolutní dokonalosti, nekonečnosti a věčného opakování života. Také proto poslední slovo autorka při tvorbě ponechává zvoleným prvkům, místu a klimatu: konstelace dřeva, plodů, semínek či hub ožívají pohybem a nakonec podléhají erozi a času.

Divadlo objektů

zahrnuje cykly „Divadélka“ a Hermy, které mají nejblíže k nezvyklým podobám loutkového světa. Divadélka jsou instalacemi v přírodě, přírodními studiemi animačních a divadelních scén pro neurčité hry tajemných přírodních bytostí. Také soubor Hermy představuje loutky – sochy působící jako modly neznámého kultu. Rouno, Biloba, Mimi, Žihadlo, Maják, Svatá chapadla – to jsou zvláštní zoomorfní bytosti nakreslené na papíře anebo zhmotnělé v trojrozměrné podobě. Autorka se je ovšem nesnaží propracovat do nejmenších detailů, ale vtiskuje jim podobně jako antickým hermovkám obecnější podobu archetypu.

Světelné experimenty

jsou zde reprezentovány především cyklem Iluminace a Rozsivky. Hlavním výrazovým prostředkem u obou zůstává světlo, které zdánlivě jednoduché obrazy nabíjí výtvarnou energií. Iluminace jsou fotografické obrazy lustrů ze spodu. Rozsvícené, tvarově různorodé lustry transformují svoji podstatu a mění se ve svébytné abstraktní objekty, které na sebe berou podobu něčeho kosmického. Futuristické Rozsivky, připomínající na první pohled ušlechtilé hi tech designy z budoucnosti, jsou ve skutečnosti světelné zrcadlové obrazy.

http://www.jiraskovi.cz