Flash Art fandí Röslovi

Vítáme změnu na postu šéfa Národní galerie. Doufáme, že nový ředitel této instituce, kterou jsme pod vedením Milana Knížáka kritizovali, přinese do galerie nový svěží vítr. Stejně tak věříme, že příští ročník námi organizované mezinárodní přehlídky moderního umění Prague Biennale se bude moci znovu uskutečnit v Národní galerii, kterou považujeme za přirozené sídlo pro mezinárodní výstavu tohoto formátu.

Výběr člověka, který nemá v této oblasti zkušenosti a není svou původní profesí ani umělec ani historik umění, nemusí být nutně špatnou volbou. Mnohokrát se ve světě výběr ředitelů galerií bez těchto kvalifikací osvědčil. Ve Spojených státech mají v tomto smyslu dost dlouhou tradici. Hned jsme si vzpomněli na známého administrátora Thomase Krense, který v čele slavného Guggenheimova muzea v New Yorku strávil více než dvacet let. Stejně jako Krens má i Vladimír Rösel možnost pozvednout upadající zájem veřejnosti o tuto zkostnatělou instituci, přivést do ní nové návštěvníky a v neposlední řadě ji otevřít světu. Jako klíčové vidíme, aby si Rösel k sobě vybral uznávané a schopné, novátorské a otevřené spolupracovníky a kurátory a také, aby se nestal pouhou prodlouženou rukou svého předchůdce. Rádi k tomu novému řediteli osobně přispějeme.

/ Helena Kontová, Giancarlo Politi (Vydavatelé časopisu Flash Art, Organizátoři a kurátoři mezinárodní výstavy umění Prague Biennale)

Poznámka Artalku: Thomas Krens je sice původním vzděláním rovněž ekonom, před tím než se stal v roce 1988 ředitelem Guggenheimova Musea, 8 let stál v čele muzea umění při univerzitě Williams College, které dokázal transformovat z regionální instituce v přední muzeum svého druhu ve Spojených státech (dobový článek v New York Times zde). Vladimír Rösel nikdy žádnou kulturní instituci neřídil.


2 thoughts on “Flash Art fandí Röslovi

  1. Pingback: Národní galerii povede manažer «

  2. Pingback: Kam s pražským Bienále «

Komentáře nejsou povoleny.