TZ: Intersalon AJV 2011

Intersalon AJV 2011 / areál Sladovny / Písek / říjen 2011

15. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ DNEŠKA: INTERSALON AJV 2011

Asociace jihočeských výtvarníků vyzývá umělce všech výtvarných disciplín k účasti na jubilejním 15. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky současného výtvarného umění.

Další ročník Intersalonu AJV se uskuteční v říjnu t.r. v písecké Sladovně. Přihlášku s ukázkami prací a dokladem o úhradě vstupního poplatku 500 Kč přijímají pořadatelé do 30. května 2011.

Propozice a přihlášku najdete na http://www.ajv.cz