TZ: Open Studios Evening v MeetFactory

Open Studios Evening /Nora Adwan, Joshua Ammon, Adam Holý, Katarína Hrušková, Michal Klega, Veronika Landa, Yumiko Ono, Philip Topolovac, Alisha Wessler / MeetFactory / Praha / 20. 5. 2011 od 17h

OPEN STUDIOS EVENING

pátek 20. 5. / Friday 20 May, 17:00 – ?

od 17 do 20h / from 5pm till 8pm: OPEN STUDIOS

Nora Adwan (UK)

Joshua Ammon (USA)

Adam Holý (CZ) (feat. Katarína Hrušková & Michal Klega)

Veronika Landa (CZ)

Yumiko Ono (JP)

Philip Topolovac (GER)

Alisha Wessler (USA)

BAR, ZAHRÁDKA, GRILOVÁNÍ A HUDBA DO POZDNÍCH HODIN!!

BAR, GARDEN, GRILL AND MUSIC TILL LATE!!

Zároveň je možno shlédnout výstavy / You can also see the exhibitions:

GALERIE MEETFACTORY:

MILAN HOUSER, VIKTOR FREŠO / ELE-MENTÁLNÍ GESTA / ELE-MENTAL GESTURES

Autoři se vyjadřují skrze lapidární elementární gesta, která komentují v případě Housera médium malby a Freša sochařské prostředky. Jejich díla jsou razantní a minimalistická svojí formou a původně poukazují na procesy, které vznik tvarů a barevných obrazů doprovázejí.

Artists are expressing through lapidary elemental gestures. M.Houser comments painting as pictorial medium while V.Frešo deals with sculptural language. Their artworks are sharp and minimalistic in forms. They are pointing at processes which anticipate origin of shapes and images.

GALERIE KOSTKA / CUBE GALLERY:

DANIELLE DE PICCIOTTO & ALEXANDER HACKE: A PRIORI TEMPO

Danielle de Picciotto and Alexander Hacke sestrojili v rámci svojí residence v MeetFactory instalaci ve formě alegorické věže, ve které je čas obsažen jako subjektivní, osobitá forma, která oproti běžným matematickým jednotkám nastoluje vlastní rytmy měření.

During their artistic residency at MeetFactory, Danielle de Picciotto and Alexander Hacke have built a tower in which time is presented in a subjective, personalized form with a new measuring rhythm in spite of accepting measuring units and mathematical precision.

19:00 Alexander Graeff (Berlin): autorské čtení / public reading

Po tři-měsíčním pobytu v Praze představuje Alexander Graeff (Berlin), literární výsledky svého »hodnocení« – Pražské mýty, alternativní pohledy na život města a surrealistická setkání..

After a three-month stay in Prague Alexander Graeff (Berlin) presents the literary results of his »Evaluations« – Myths of Prague, alternative views of the city and surreal life situations.

Celoroční program Meetfactory je podpořen Magistrátem hl. města Prahy a Ministerstvem kultury ČR.

Residenční pobyt Philipa Topolovace podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Goethe-Institut.

The programme of MeetFactory is supported by the City of Prague and by the Ministry of Culture of Czech Republic.

The residency of Philip Topolovac is supported by the Czech-German Fund of the Future and Goethe-Institut.

Organizováno ve spolupráci s PragueBiennale http://www.praguebiennale.com