TZ: Kurt Gebauer

Kurt Gebauer / Zveřejnění / Galerie VŠUP / Praha / 22. 4. – 8. 5. 2011 

KURT GEBAUER – ZVEŘEJNĚNÍ

Retrospektiva 1976 – 2010.

Vernisáž: čtvrtek 21. 4. 2011 v 18:00 v Galerii VŠUP

Výstava: 22. 4. – 28. 5. 2011

ZVEŘEJNĚNÍ Kurta Gebauera navazuje na sérii výstav významných osobností, které působily nebo působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v roli vedoucích ateliérů. Kurt Gebauer se tento rok dožívá sedmdesáti let. Patří mezi nejvýraznější sochaře, kteří u nás kdy působili. Jeho intervence do veřejného prostoru i komornější projekty lákají pro svou nezvyklost a hloubku vyjádření. Výstava představí výběr z jeho nejvýraznějších prací.

„Existuje cosi jako umělecký provoz. To jsou galerie, muzea, obchody se suvenýry a práce s veřejným prostorem. Veřejný prostor nemá většinou nic společného s uměním, tedy sochařstvím, malbou, prostorovou tvorbou, anebo jen ve své pokleslé formě, a tak se o něj málokdo umění lačný zajímá. Mě baví hlavně práce s tímto ne dost dobře obhospodařeným tématem. Přes potíže růstu socialistické, komunistické a raně kapitalistické společnosti se snad sem tam něco povedlo udělat, veřejnost většinou o veřejných věcech nic neví. A tak jsem se rozhodl své veřejné věci zveřejnit, alespoň na půdě, přesněji v přízemí školy, kde se 20 let snažím, aby dobré veřejno bylo hlavní náplní v hlavách New Generation.“ (Kurt Gebauer)