Beseda Romantický konstrukt

Daniela Dostálková a Tomáš Pospěch / Romantický konstrukt / Leica Gallery Prague / 23. 5. 2011 v 19h

Leica Gallery Prague Vás zve

na besedu ROMANTICKÝ KONSTRUKT

Výstava přestavuje díla umělců, kteří nejrůznějšími způsoby remixují romantické formy, umělecké strategie užívají jako mustr na vnímání personálního prostoru – idyly domova, nebo přenášejí na vnímání vzdáleného prostoru – krajiny, kterou neobýváme, ale kam zajíždíme, a kterou rozhodně známe z nánosů vizuálních obrazů.

Hovořit budou kurátoři stejnojmenné výstavy

Daniela Dostálková a Tomáš Pospěch

Pondělí 23. 5. 2011 v 19 hodin

Vine se jako spodní proud současným uměním linka romantismu? Díváme se na přírodu „nevinnýma očima“ nebo si ji vždy a znovu konstruujeme? Co se děje, když se fotografie zmocní jiných forem umění? A v neposlední řadě – má smysl pořádat v rámci Prague Biennale Prague Biennale Photo? Vedle těchto otázek beseda představí několik současných výrazných autorů z Holandska, Švýcarska, Finska a dalších zemí.

Leica Gallery Prague

Školská 28, 110 00 Praha 1

+420 222 211 567

http://www.lgp.cz

Více informací na http://www.lgp.cz/cz/udalost/beseda/beseda-s-tomasem-pospechem-a-danielou-dostalkovou-2.html

Rezervace míst možná na e-mailu ik@lgp.cz