Petr Vlasák – odborník na všechno

Autorem posudku, který vyhodnotili projekt Jany Šorfové jako ne-plagiát a označil jej „za velmi životaschopný“ (zde), je podle informací Artalku Petr Vlasák, producent s vazbami na pražský magistrát. Jako „odborník“ (bez bližší specifikace) zasedá v grantové komisi pro oblast kultury a umění a v grantové komisi pro cestovní ruch. Podle všeho má úzké vazby i na Moniku Burian, od které Jana Šorfová svůj projekt opsala. V katalogu festivalu Tina B. za rok 2006 organizátoři na prvním místě děkují právě Vlasákovi.

Profil Petra Vlasáka na stránkách magistrátu:

Petr Vlasák – propagace kultury, produkční, dřívější člen Grantové komise.
SPŠ filmová, obor produkce, do r. 1989 různé profese v oblasti filmu, hudby a divadla (kulturní domy, Krátký film Praha, FS Barrandov, ÚPF…), 1990-92 – pobyt v USA a Mexiku (dokument. fotograficko-filmový projekt), 1993-96 – produkce a organizace výstavních a veletržních expozic, special events, festivaly, spolupráce s rádii a ČT, 1997-98 – ředitel nadace PRO EXPO 98, 1999-2002 – PR spolupráce s nevládními organizacemi, lidská práva, fundraising, koordinace kampaní. 2002-6 – zvolen do Zastupitelstva hlavního města Prahy, práce ve výborech a komisích pro kulturu, památky a cestovní ruch, životní prostředí a zahraniční vztahy. Účast v mezirezortní komisi pro koordinaci propagace České republiky v zahraničí. 2006-2009 – PR spolupráce s nonprofitním sektorem, podpora projektů rozvoje občanské společnosti a alternativních přístupů v edukativní a kulturní oblasti, mediální a propag. kampaně, kulturně etnické výměny.

Článek na idnes.cz o Vlasákově práci v zastupitelstvu (zde).

Galerie Vernon, kterou vede Monika Burian, pod různými názvy od města v letech 2006 až 2010 na grantech a jiných dotacích dostala 3,54 milionu korun.