Porotci proti Šorfové

Otevřený dopis nezávislých porotců, kteří byli začátkem roku členy výběrové komise rozhodující o novém řediteli GASK, hejtmanovi Davidu Rathovi. Milena Bartlová, Jiří Fajt a Karel Srp volají po odvolání Jany Šorfové, neboť „svým jednáním záměrně a cíleně oklamala výběrovou komisi a radu Středočeského kraje s cílem získání ředitelské pozice. Tímto a následně i svým jednáním poškodila a poškozuje dobré jméno členů této komise, rady Středočeského kraje, jakož i GASKu samého.“

Vážený pane hejtmane,

Jako zástupci odborné veřejnosti ve výběrové komisi na místo ředitelky Galerie Středočeského kraje jsme se k případu Jany Šorfové dosud společně nevyjadřovali, neboť jsme se domnívali, podobně jako Vy, že je třeba dát nové ředitelce GASKu prostor pro obhajobu a znovuzískání důvěryhodnosti po nařčení z podvodu plagiátorství. Tuto možnost paní Šorfová nejenom nevyužila, ale naopak řadou neprofesionálních manažerských kroků přivedla ještě před nedávnem pozitivně hodnocenou instituci na pokraj provozního kolapsu. S ohledem na to a také díky novým skutečnostem, které se v posledních dnech v souvislosti s paní Šorfovou objevují, považujeme za svou morální, občanskou a profesní povinnost vyjádřit svoje maximální znepokojení nad zlehčováním podstaty hlavního problému, kterým je doložitelná nepůvodnost koncepčního materiálu pro výběrové řízení, tak i nad způsobem jeho dosavadního řešení.

Jako členové výběrové komise jsme totiž byli záměrně uvedeni v omyl ve snaze získat neoprávněné osobní výhody, v tomto případě post ředitelky GASKu, jednoho z nejvýznamnějších muzeí umění v České republice, a to zvláště tím, že

1. paní Šorfová předložila k výběrovému řízení koncepční materiál, který prokazatelně převzala, mnohdy i doslovně, z jiných nežli vlastních zdrojů. Tento nepůvodní materiál měl pak vzbudit – a vzbudil – dojem schopné manažerky.

2. paní Šorfová v životopise uvedla nepřesné a nezřídka i záměrně zkreslující údaje o svém vzdělání a profesní minulosti. Tímto způsobem měl být – a byl – vytvářen obraz osvědčené manažerky kulturních institucí, navíc s letitou mezinárodní zkušeností ve vedoucích pozicích. Jak falešný je takto zkonstruovaný obraz názorně ukázaly nedávno publikované rešerše (viz přílohy).

3. paní Šorfová dlouhodobým neřešením tohoto problému a neochotou vyvodit jednoznačný závěr ze svých osobních pochybení, kterými jsou nepůvodní materiál pro výběrovou komisi a záměrně klamavé údaje uváděné v profesním životopisu, situaci v GASKu pouze vyhrotila, přivedla zaměstnance k podání výpovědí a nakonec k podání trestního oznámení pro důvodné podezření ze spáchání podvodu.

Jana Šorfová svým jednáním záměrně a cíleně oklamala výběrovou komisi a radu Středočeského kraje s cílem získání ředitelské pozice. Tímto a následně i svým jednáním poškodila a poškozuje dobré jméno členů této komise, rady Středočeského kraje, jakož i GASKu samého.

Vážený pane hejtmane, tímto dopisem Vás žádáme, abyste jako zástupce zřizovatelepodnikl kroky, které zajistí nápravu neuspokojivého stavu vedení GASKu. Po detailní analýze všech příčin a okolností současné situace v GASKu jsme dospěli k jedinému možnému způsobu jeho řešení, kterým je podle našeho nejhlubšího přesvědčení již jen odvolání ředitelky Jany Šorfové. Jsme přesvědčeni, že jedině takovéto rozhodnutí dokáže obnovit důvěru laické i odborné veřejnosti. Jedině tak je podle našeho soudu možné zachránit odborný profil GASKu a zachovat jeho ambiciózní výstavní program. Jedině tímto způsobem lze také předejít trvalému poškození dobrého jména této významné české muzejní instituce, která si za dobu svého krátkého působení v Kutné Hoře dokázala s mladým týmem získat mezinárodní renomé a o jejíž „vzkříšení“ jste se tak výrazně zasadil.

S přátelským pozdravem,

Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD.
Prof. Dr. Milena Bartlová, PhD.
Dr. Karel Srp