TZ: Konec avantgardy? / Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu

Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu / Městská knihovna, GHMP / Praha / 26. 5. – 25. 9. 2011

Výstava navazuje na úspěšnou výstavu Roky ve dnech, která se konala na stejném místě v roce 2010. Představuje české výtvarné umění z let 1938–1948, jak se profilovalo vůči nacistické pseudokultuře a v poválečném období vůči protokomunistickým tlakům. Její koncepce je tedy zaměřena nejen na zatím nedostatečně zpracované období českých dějin umění, na jeho slavné i dosud málo známé umělce, ale i na společenské souvislosti, které autoritativně omezovaly svobodný proces tvorby, přirozenou komunikaci a kontakty se zahraniční scénou.Výstava proto vůbec poprvé prezentuje prostřednictvím fotografické dokumentace monstrózní nacistické výstavy a další aktivity tohoto druhu v Čechách a na Moravě.

Výstavu v koncepci Hany Rousové připravil tým renomovaných historiků umění: Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Milan Pech, Anna Pravdová, Hana Rousová a Lucie Zadražilová.