TZ: Petr Lysáček

Petr Lysáček / Je-li milej / Galerie Petr Novotný / Praha / 1. – 30. 6. 2011 

Petr Lysáček

Je-li milej

Na druhé výstavě představuje nově otevřená Galerie Petr Novotný ostravsko-pražského autora Petra Lysáčka, který zde prezentuje cyklus materiálových obrazů spolu s objekty. Lysáček se narodil v roce 1961 v Ostravě. V letech 1987 – 1993 studoval na pražské AVU u Jiřího Ptáčka a Stanislava Kolíbala. V současné době žije a pracuje v Ostravě a Praze. Nová řada abstrahovaných materiálových obrazů, volně navazujících na řadu formálně totožně řešeného cyklu „Still Alive“, tentokrát přivádí k myšlence nesmrtelnosti. Cyklus obrazů se vztahuje k velmi volnému zpracování portrétů klasiků českého výtvarného umění 19. a první poloviny 20. století, kdy do pomyslné síně slávy autor umisťuje Švabinského, Hynaise, Mánesa, Myslbeka, Slavíčka, Fillu, Gutfreunda, Čapka, Kubištu, Špálu, Zrzavého a další klasiky. Činí tak spíše nahodile a bez blíže určeného rytmu či posloupnosti. Jak dalece jsou pro autora významné postavy českého výtvarného umění klíčové, dává tušit průnikem do jednotlivých mikrokosmů, které pro ně stvořil. Každé osobnosti Lysáček věnuje vlastní, intimní prostor, v němž ponechává pole osvobozené od intelektuálních konceptů. Dílem sází na vnitřní, až invokativní zpodobnění bytostí a částečně abdikuje na jejich reálnou podobu, možná nás uvádí v lechtivý omyl, snad jen mystifikuje, což ostatně činí často a rád. Lysáček dává kritickou nápovědu nejen k novému cyklu obrazů, snaží se své okolí inspirovat k citovějšímu, duchovnějšímu pojetí času a společenských hodnot. „Je-li umělec pouze milej, nikoho nezajímá“, říká Lysáček. Na umělce pohlíží skrze prizmata, mezi nimiž je osobnost ducha v popředí. Snad proto nemají zobrazované postavy žádné konkrétní rysy. Ani kontury možných významů se zde nezobrazují, umělci stojí ve své abstrahující podstatě podobné nahotě, bez přidaných hodnot. Je tu šance, že je divák bude milovat, adorovat a vážit si jich pro ně samé, bez ohledu na nárůsty čísel aukčních síní. Filla, Mánes, Myslbek dnes znějí obdobně jako obchodní komodity, zájem o ně se jeví jako účelový a spekulativní, málokdo ví, jak tito lidé vypadali, co prožívali. Ne náhodou výstavu uvádí obraz Bohatství, který svým názvem relativizuje prostor mezi duchem a byznysem. Ambivalence tohoto vztahu pak provází celou výstavou. Petr Lysáček, dlouhou dobu žijící v Ostravě, přesídlil opět do Prahy a do Ostravy jen jezdí učit. Že má na pražské scéně co říci, dokazuje tento člen skupin Pondělí a František Lozinski, o.p.s. i touto výstavou.

Nikola Bukajová a GPN

Petr Lysáček – Je-li milej

Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7

1. června – 30. června

Otevřeno úterý, středa, čtvrtek 12 – 18 hod.

Vernisáž ve středu 1. června v 18 hod. za osobní účasti autora