TZ: Diplomky 11

Diplomky 11 / Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 31. 5. – 30. 6. 2011 

DIPLOMKY 11

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Výstava diplomových a bakalářských prací studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je pravidelným slavnostním zakončením akademického roku a studia. Tento rok se svými závěrečnými pracemi bude prezentovat 107 studentů, z toho 65 se svými bakalářskými pracemi a 32 studentů bude obhajovat práce diplomové. Závěrečné práce představí tvorbu 14 ateliérů: Interaktivní média, Performativní média, Fotografie, Aplikovaná a reklamní fotografie, Design interiéru, Design keramiky, Produktový design, Textilní tvorba, Sklo, Přírodní materiály, Grafický design I, Vizuální design, Grafický design II. Internacionální přesah školy dokumentuje skutečnost, že své diplomové projekty předkládají také studenti z ateliéru Photography s výukou vedenou v anglickém jazyce. Své diplomové práce zároveň obhajuje 10 studentů navazujícího magisterského studia oboru Kurátorská studia.

Výstava diplomových prací bude prezentována v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (Jateční 1588/49, budova SCHIFR – AC, s. r. o., areál Severočeské armaturky. Otevřeno út – pá: 10 – 13, 14 – 18 hod., so: 10 – 14 hod.).

Komisařem expozice je doc. ak. mal. Ilja Bílek. Bakalářské práce studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem budou prezentovány v budově FUD, Pasteurova 9, Ústí nad Labem. V den vernisáže výstavy budou prostory FUD otevřeny od 14 do 19 hodin.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 31. května 2011 od 18 hodin v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a uvede ji děkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

 

Výstava diplomových prací v Galerii Emila Filly potrvá do 30. června 2011.

Výstava bakalářských prací v budově FUD potrvá do 16. června 2011.

 

Výstava Diplomky 2011 je realizována za laskavé podpory těchto institucí:

Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Partneři výstavy: R1 – Lyra regionální televize, Ústecké přehledy.

 

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se profiluje jako škola umělecko-průmyslového typu. Realizuje bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy na 6 katedrách: Katedra fotografie, Katedra elektronického obrazu, Katedra vizuální komunikace, Katedra užitého umění, Katedra designu a Katedra dějin a teorie umění. Fakulta umění a designu se svou činností snaží přispívat k neustálému zvyšovaní estetické úrovně hmotné kultury, stejně jako k renesanci tradičních průmyslových oborů a spolupracuje s průmyslovými a výrobními podniky, s kulturními, obchodními a mnoha dalšími institucemi a agenturami. Díky modernímu zázemí a dostatku prostoru vytváří kvalitní podmínky rovněž k volné umělecké tvorbě, která reflektuje a ovlivňuje vývoj současného umění a designu, umožňuje pedagogům a studentům se v rámci výuky i ve své umělecké tvorbě a vědecké činnosti zároveň spoluúčastnit nových tvůrčích postupů, trendů, myšlenek a objevů. Fakulta umění a designu je otevřena mezinárodní komunikaci, studuje zde mnoho zahraničních studentů a hostují zde pedagogové a umělci z celé Evropy a USA. Fakulta umění a designu se v současnosti představuje jako moderní vysokoškolská instituce se zajímavým a progresivním potenciálem. Nabízí široký prostor v oblasti designu, volného umění, teoretické reflexe současné vizuální kultury i ve vědeckém zkoumání všech těchto sfér.