TZ: Face Me I Face You

Face Me I Face You / Petra Brázdilová, Martin Nytra, Petr Krátký, Ondřej Langr, Štěpán Pech, Roman Štětina, Ondřej Telecký, Diana Winklerová / Galerie AVU/ Praha / 31. 5. – 10. 6. 2011 /

„F a c e M e I F a c e Y o u“

Galerie AVU/ 31.5.-10.6.2011/ po-pá 10-18.00

Vystavující umělci: Petra Brázdilová, Martin Nytra, Petr Krátký, Ondřej Langr, Štěpán Pech, Roman Štětina, Ondřej Telecký, Diana Winklerová

Stane-li se termín tvořený slovním spojením, jež je velmi blízké větě oznamovací, názvem výstavy, může nastat situace, v níž se jeho význam rozbíjí. V případě, že se jedná o výraz anglický, okolnosti se komplikují i otevírají. Termín „Face Me I Face You“ přestává být základní stavební jednotkou odborného vyjádření, z významové určitosti se mění ve sdělení neurčité a mnohoznačné, navíc gramaticky nekorektní, tedy chybové. Pro výstavu tak vzniká rámec, jenž se od původního smyslu liší, ale v určitých rysech se k němu nadále vztahuje. Co bylo dříve obsaženo v termínu původním se proměňuje a do popředí se dostávají prvky nebo principy, které v novém kontextu vystupují na povrch.

„Face Me“, „I Face You“ může znamenat výzvu k souboji, zároveň je toto slovní spojení používáno při vynucování si pozornosti, která je více či méně útočná, varovná a nepříjemná. „Face-Me-I-Face-You” is a form of Nigerian architecture where a group of one bedroom flats have their entrances facing each other to form a compound with a main entrance leading into a square in the middle.”

Pro výstavu znamenal termín „Face Me I Face You“ inspirační bod, který byl subjektivní formou asociací nebo metaforickým převedením proměněn do roviny nové. Esence afrického domu je přítomná i ve vystavených pracích, pokud by však někoho přece jen lákalo dozvědět se víc o životě a atmosféře v nigerijské domě doporučuji.

Lucie Šmardová