Call for papers / Studentská konference na VŠUP

Studentská konference / Katedra Dějin umění a estetiky VŠUP v Praze / Praha / 17. – 18. 9. 2011, deadline pro odevzdání abstraktů 12. 6. 2011 

CALL FOR PAPERS

Vážení a milí kolegové,

studenti doktorského programu na Katedře Dějin umění a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pořádají STUDENTSKOU KONFERENCI.

Konference je určena pro studenty doktorského / magisterského programu dějin umění a příbuzných oborů a proběhne v termínu 17.–18. 9. 2011.

Uvítáme příspěvky, které se dotýkají následujících témat:

Δ Historická avantgarda a její kontexty. Proměnlivá pojetí meziválečné avantgardy na poli výtvarném i teoretickém v českém i zahraničním prostředí

Kontaktní osoba: Mgr. Mariana Dufková, e-mail: mariana.dufkova@gmail.com

Δ Neo-avantgrada/post-avantgarda/pseudo-avantgarda. Návraty a přehodnocování forem, témat a strategií avantgardy v poválečném období

Kontaktní osoba: Mgr. Johana Lomová, e-mail: johalom@gmail.com

Δ Umělecké dílo a jeho dokumentace. Proměny a interpretační možnosti práce s dokumentačním materiálem (fotografie, video ad.)

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Buddeus, e-mail: hana.buddeus@gmail.com

Δ Struktury a kánony oboru dějin umění jako zdroj umělecké činnosti. Vědecká disciplína jako materiál umělecké tvorby

Kontaktní osoba: Mgr. Viktor Čech, e-mail: vikcech@email.cz

Δ Dialog filosofie a výtvarného umění: reflexe využití filosofie v umění. Filosofie jako konceptuální aparát paralelní vůči diskursu dějin umění

Kontaktní osoba: Mgr. Václav Janoščík, e-mail: janoscik.vaclav@gmail.com

Δ Průmyslový design v socialistickém Československu – možnosti současné interpretace

Kontaktní osoba: Mgr. Anna Lískovcová, e-mail: andulal@centrum.cz

Δ Češi v zahraničí. Česká/československá reprezentace na světových výstavách, uměleckých přehlídkách a veletrzích ve 20. století

Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Zajícová, e-mail: cristin@centrum.cz

Δ Universalismus a partikularismus v umění moderní doby. Dualismus v hodnotách a cílech umění devatenáctého a dvacátého století

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Laštovičková, e-mail: V.lastovicka@seznam.cz

Abstrakty o rozsahu 1–2 normostrany posílejte do 12. 6. 2011 na adresu hana.buddeus@gmail.com.

Dotazy k jednotlivým tematickým blokům směřujte na uvedené kontaktní osoby. Neváhejte se na nás obrátit také v případě, že si nejste jistí o možnosti zařazení Vašeho příspěvku do některého z panelů. V případě, že máte zájem se zúčastnit, můžete do uvedeného data zaslat alespoň téma/název zvažovaného příspěvku. Přednesené příspěvky by neměly přesáhnout 30 minut.

Těšíme se na Vaše ohlasy.

Projekt vznikl na základě finanční podpory ze strany VŠUP v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu.

Reklamy