TZ: Ohnestrom

Ohnestrom / Karel Bláha, Jindřich Čermák, Jaroslav Slavík, Jiří Veselý / Galerie 4 – galerie fotografie / Cheb / 3. – 29. 6. 2011 

OHNESTROM

Karel Bláha, Jindřich Čermák, Jaroslav Slavík, Jiří Veselý

Galerie 4 v Chebu představuje výstavu členů fotografické skupiny OHNESTROM

3.– 29.6. 2011

Čtyřčlenná skupina Ohnestrom nijak neusiluje o status „oficiální“ skupiny a je spíše společenstvím přátel. Jejich tvorba má společný základ v přístupu k technice, ve volbě témat nebo pojetí fotografování. Všichni členové tíhnou k větším formátům negativu a používají středo- a velkoformátové přístroje. Černobílé negativy i fotografie zpracovávají ručně. Shodují se v okouzlení jistým druhem estetiky, kterou vytváří patina, která přechází v zánik materiálu. Fotografují povrhy materiálů, tvarové kompozice ze všedních motivů nebo takové, které jsou poznamenány určitým stupněm zkázy. Své motivy nacházejí na místech, jako je muzeum letadel a vojenské techniky ve Zruči u Plzně, kovošrot v Plzni, Vojtěšská huť na Kladně, hřbitovy v Plzni, berounský kovošrot, vysloužilý mlýn ve Strašicích nebo opuštěný zámek na Rakovnicku. Slovy autorů: „Pustili jsme se do pokusu, kdy každý z nás vyfotografoval libovolný snímek, který poštou poslal dalšímu v pořadí bez jakéhokoli komentáře. Příjemce si obrázek prohlédl, nechal jej na sebe působit a pokusil se jej fotograficky převyprávět. Hotový snímek opět vložil do obálky a poslal třetímu. Třetí v řadě zopakoval postup a předal fotku poslednímu autorovi. Tím se série uzavřela a vznikl soubor fotografií, který získal na zajímavosti překvapivým vývojem tématu.“

Karel Bláha (*1973)

S rodinou žije v Blovicích. Svým neotřelým viděním reality přináší pokaždé překvapující záběry motivů, které se nabízejí kolem nás.

Jindřich Čermák (*1976)

Žije v Jesenici u Rakovníka. Mimo skupinu se rád věnuje portrétu a krajině. V současné době se intenzivně seznamuje s digitální technikou.

Jaroslav Slavík (*1962)

Pochází ze Strašic na Rokycansku. Zastánce klasiky v kompozici i v technice. Významnou část jeho tvorby tvoří inscenované fotografie s výrazným surrealistickým nádechem, které vznikají v rámci tvůrčí skupiny Prašivina.

Jiří Veselý (*1979)

Bydlí v Rakovníku. I ve své tvorbě mimo skupinu nalézá inspiraci v nalézaných zátiších, která dokládají odeznělou přítomnost člověka. Přesné a brilantní zpracování je charakteristickým znakem jeho fotografií.