TZ: Bayu Widodo

Bayu Widodo / Crossing the Line / Galerie Armaturka / Ústí nad Labem / 2. – 30. 6.  2011

Bayu Widodo – Crossing the Line

Bayu Widodo je balijský streetartista a představitel alternativní výtvarné scény v Jakartě. Výstava představí jeho práce v galeriích Armaturka (sítotisk) a Billboart Gallery Europe (streetart).

Místo konání: Galerie Armaturka, budova firmy SCHIFR-AC, s.r.o., (vchod zadním traktem – 2. patro), Jateční 1588/49, 400 01 Ústí nadLabem

Vernisáž výstavy: středa 1. června. 2011 v 18 hodin

Termín konání: 2. – 30. června 2011

Otevřeno: út – pá 10 – 13, 14 – 18 hod. so 10 – 14 hod.

Vystavující umělec: Bayu Widodo

Kurátoři: Tereza Nováková, Romana Veselá

Kontakt: galeriearmaturka@seznam.cz, http://www.fud.ujep.cz,

Výstava propojuje dvě galerie, dvě země, překračuje hranice a v odlišnostech hledá společné linie. Bayu Widoo je umělec a kurátor alternativní galerie v Jakartě. Situace na Bali je v mnoha ohledech podobná té naší, i když o deset let zpátky. V roce 1998 skončilo období Nového řádu, podobné reálnému socialismu. Současné „oficiální“ umění je komerční záležitostí. Používá kvalitní materiály, dokonalou řemeslnost a líbivou formu. Vedle něho však existuje i druhá kultura alternativní scény, která navazuje na underground minulého režimu, skupinu GSRB. Ta však na rozdíl od českého prostředí nikdy nebyla zcela autonomní a kritizovala politickou situaci a výuku uměleckých škol. Později se soustředili na téma minorit a pomoci lidem pronásledovaných režimem. Vylepovali dřevořezové plakáty a tím otevřeli otázku o humanitě umění ve veřejném prostoru, o umění jako sociálním hnutí versus umění jako umělecký záměr. Výsledkem těchto debat je dnešní alternativní scéna v Jakartě. Navazuje sice na své předchůdce, všímá si sociálního prostředí, ale její jazyk je umírněnější a méně agitační.

Příběhy z linek vystavené v Galerii Armaturka vytváří metafory ve vnímání linky jako pouhého grafického záznamu. Linka je příběhem, který se dá číst různými způsoby. Můžeme ji vnímat jako ohraničení dvou prostorů, světů, protikladů. Můžeme jí vytvářet, či překračovat. Ironický pohled na aktuální politickou situaci a reflexe problémů společnosti jsou pro Bayovu tvorbu charakteristické. Bayu řeší obecné civilizační otázky socio-kulturních vlivů. Porozumět jevům kolem sebe, a tím i sám sobě, je pro Baya úzce spojeno s tolerancí, násilí totiž pramení z nepochopení. V jeho pojetí se lidé stávají obětmi industrializace. Vzájemné odcizení v izolovaném prostředí vyjadřuje, s odkazem na potencionální hrozbu, pomocí postav s lebkou místo obličeje. Existencionální pocity, odcizení v městském prostředí a potřeba domova jsou pro Baya základní východiska jeho tvorby.

Bayu Widodo

(*1979) v Jakartě na Bali

Vzdělání:

1999-2007 Magisterské studium výtvarného umění na Indonéském institutu umění (ISI), Jakarta, Indonésie

1997-1999 Výtvarné umění na Univerzitě Tamansiswa, Jakarta, Indonésie

Rezidenční pobyty:

2009 Tiskařské studio Megalo, Canberra, Austrálie

2008 “Recovering Lives Across Borders”, KBH APHEDA, Dilí, Východní Timor