TZ: Chebské dvorky 2011

Chebské dvorky 2011 / Galerie 4 / Cheb / 8. – 11. 6. 2011 

Chebské dvorky 2011

8.-11. června

Dovolujeme si vás informovat o devátém ročníku Krajského festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí – Chebské dvorky 2011, které se konají pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje.

Začíná ve středu 8. června a potrvá do soboty 11. června 2011.

Dvory, dvorky, zahrady, zákoutí a uličky ožijí v průběhu Chebských dvorků již devátým rokem největší výstavou pod širým nebem. Během čtyř dní se sjede do Chebu na 150 umělců. Jsou připraveny tvůrčí dílny, divadelní představení, filmové projekce, koncerty i módní přehlídka, novinkou jsou stánky s prezentací nezávislých autorů designové tvorby.

Vystaveny budou autorské fotografie různých žánrů, malby a grafické práce, plastiky a sochy nebo výběry studentských prací středních uměleckých škol a projekty uměleckých tvůrčích skupin.

Jsou připraveny dvě tvůrčí dílny, které se týkají 950. výročí první zmínky o městě Chebu , vznikne výstava pouze k této letošní oslavě.

Slavnostního zahájení se ve středu 8. června od 19.00 zúčastní představitelé Karlovarského kraje a Města Chebu. Chebské dvorky 2011 nabídnou pořady pro všechny věkové kategorie. Na dopolední programy zveme i žáky 1. stupňů základních škol, jedná se o divadelní představení v podobě dětských pohádek, pro starší, tedy nejen studenty středních škol jsou určené filmové projekce. Tvůrčí dílny, které probíhají každý den od dopoledních hodin jsou oblíbeným místem všech, kteří se chtějí zapojit do tvůrčího procesu nebo se naučit novou techniku či se jen chtějí inspirovat.

Ve čtvrtek 9. června se uskuteční divadelní průvod městem ve 14.00. V 16.00 ředitel Galerie 4 ,Zbyněk Illek, představí všechny autory a jednotlivé dvorky během zahájení výstav v zahradě Františkánského kláštera.

Po skončení festivalového programu pro návštěvníky, vystavující a účinkující připravilo program i JAZZ ROCK CAFÉ, jeho součástí je dvorek č.22. Všichni jsou zváni i do tohoto vyjímečného prostoru nového dvorku, kde budou v dopoledních hodinách každý den odstartovány filmové projekce.

Tři nové dvorky letos vznikly a tři dvorky z loňských ročníků zanikly. Výstavy, koncerty a divadelní produkce budou probíhat za každého počasí, při nepříznivém, se výstavy i části programu – divadla, koncerty, přesunou do náhradních, krytých prostor. Návštěvník má možnost se informovat v aktuální den přímo v Galerii 4, nebo bude informován pořadateli na daném dvorku o případných změnách. Každý dvorek je opatřen informační tabulí s místem náhradního prostoru.

Galerie 4 a Občanské sdružení Ateliér již nyní děkuje všem kteří přispěli finančně na realizaci, hlavními přispěvateli je opět Město Cheb, které poskytlo grant, Ministerstvo kultury ČR a Karlovarský kraj. Děkujeme všem, kteří svou prací přispějí ke zdárnému průběhu Chebských dvorků 2011.

Projděte si Cheb tak, jak ho neznáte!