TZ: Současná česká krajina

Současná česká krajina – Krajinomalba a jiné cesty ke krajině / Tomáš Císařovský, Filip Černý, Zdeněk Daněk, Pavel Doskočil, Jolana Havelková, Tomáš Hlavenka, Roman Kameš, Martin Kolář, Jiří Kubový, Adolf Lachman, Petr Malina, Petra Marečková, Michal Nesázal, Petr Pastrňák, Luděk Rathouský, Eva Sakuma, Michal Sedlák, František Skála, Michal Šiška, Martin Zet, Markéta Zlesáková / Galerie moderního umění v Hradci Králové / Hradec Králové / 9. 6. – 28. 8. 2011 

Galerie moderního umění v Hradci Králové

si dovoluje pozvat Vás a Vaše přátele na výstavu

SOUČASNÁ ČESKÁ KRAJINA

KRAJINOMALBA A JINÉ CESTY KE KRAJINĚ

Tomáš Císařovský, Filip Černý, Zdeněk Daněk, Pavel Doskočil, Jolana Havelková, Tomáš Hlavenka, Roman Kameš, Martin Kolář, Jiří Kubový, Adolf Lachman, Petr Malina, Petra Marečková, Michal Nesázal, Petr Pastrňák, Luděk Rathouský, Eva Sakuma, Michal Sedlák, František Skála, Michal Šiška, Martin Zet a Markéta Zlesáková.

Slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 9. června 2011 v 17.00 hodin

Autor výstavy : Martina Vítková

V hudebním programu vystoupí Scrap Music Jamm – rytmy sběrného dvora

Výstava potrvá do neděle 28. srpna 2011

Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, Hradec Králové

Otevřeno denně mimo pondělí 9.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00

Informace o výstavě :

Vystaveno je před 90 uměleckých děl, obrazy, kresby, objekty, fotografie, video a webový projekt.

Výstava navazuje na loni uzavřený desetiletý cyklus Moderní česká krajinomalba, ve kterém jsme představili klasiky moderního přístupu ke krajině od přelomu 19. a 20.století. Tedy od Antonína Slavíčka k Janu Zrzavému a Kamilu Lhotákovi.

V současné době je krajina velmi diskutovaným tématem, jakákoli její krása či malebnost je vnímána v souvislosti s ekologickými pravidly života. Pokud mluvíme o současné malbě krajin, jde o malbu, která existuje po zemním umění – land-artu a vedle objektů, fotografie, instalací a různých intermediálních projektů. Malba je tedy jen jedním z mnoha médií, které se pro uvažování o krajině dají zvolit.

Umělci mají schopnost krajinu pojmenovat, určitý typ vnímáme očima někoho, kdo ji velmi dobře zachytil. Je krajina Alšova a Mánesova, ty jsou ryze české a vlastenecké, Ladova krajina je krajinou dětství. Jsou lidé, kteří navždy označili nějaké teritorium : Panuškova Vysočina, Slavíčkovy Kameničky, Rabasovy Krušovice, Váchalova Šumava, Kopeckého Mostecko a Šejnův kopec Zebín. A sejdeme se u Kolína Pojarových brášku medvědů. Krajina má hodně co mluvit do naší identity. Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme ? Krajina byla vždycky to nejdůležitější jeviště pro všechny lidské příběhy, od Počátku světa přes Zvěstování až k Apokalypse. Málokterá krajina je opravdu česká. Už jsme se setkali se Zrzavého Bretaní, Kubínovou Provence, Nejedlého Ceylonem a Lhotákovým Zeleným Irskem. Připočteme-li Císařovského Island, Pastrňákovy obrazy namalované v Pekingu, Kolářovy kresby z Francie, Kamešův Ladak, musíme myšlenku vlasti přehodnotit. Umělci rozšířili oblast domova, vlasti, národa z české kotliny na celou planetu. Jak jsme na tom my ostatní ? Když se nad tím zamyslíte, nepochybně stejně. Ani my nemůžeme uvažovat o krajině jako o pouhém výseku, ale jako o celku, v souvislostech. Tuto myšlenku podporují i teoretické koncepty vědy, například Planeta Gaia.

Martina Vítková

– – – – –

Doprovodný program

Sobota 11.6. 2011 v 9 hodin – děti od 3 do 6 let s doprovodem rodičů

Sobota 18.6. 2011 v 9 hodin – děti od 7 do 12 let bez doprovodu rodičů

SOUČASNÁ KRAJINOMALBA

Přijďte s námi společně objevovat krajinu viděnou očima našich současných výtvarníků. Malá inspirace pro prázdninové toulky určitě neuškodí. Vstupné pro dítě činí 30 Kč, doprovod má vstup zdarma. Počet míst je omezen, registrujte se, prosím, na e-mailu edukace@galeriehk.cz, případně na telefonním čísle 495 582 722 nebo 732 158 396 u Kláry Zářecké.

Pátek 24. 6. 2011 v 9,30 hodin

MAMI, TATI, POJĎ SI HRÁT – TOULKY KRAJINOU

Otevřená výtvarná dílna pro rodiče s dětmi ve věku od 2 do 5 let. Necháme se inspirovat krajinou z děl současných výtvarných umělců pro poznání krajiny naší vlastní. Přijďte se hravou formou se svými dětmi seznámit s příběhem českého knížete. Program trvá 60 minut. Vstupné pro dítě činí 20 Kč, doprovod má vstup zdarma.

Edukační programy s výtvarnou dílnou pro MŠ, ZŠ, SŠ, gymnázia, ZUŠ i další skupiny zájemců. Termín (po – pá) je možné domluvit na tel. čísle 495 582 722 u Kláry Zářecké, případně elektronickou poštou na adrese edukace@galeriehk.cz.

Komentované prohlídky

28. června 2011 – čtvrtek v 10:00 a 17:00 hodin

KRAJINA – SOUČASNÝ POHLED

Komentovaná prohlídka k výstavě současné krajinomalby v přízemí galerie.

Pro školy a skupiny zájemců je možné domluvit komentovanou prohlídku na telefonním čísle 495 582 722 nebo přes email odborne@galeriehk.cz, Martina Vítková. Vhodný počet návštěvníků na jednu komentovanou prohlídku je 5 – 15 osob.

 

Reklamy