TZ: Zvukové prahy

Zvukové prahy / Klub K4, Komunikační prostor Školská 28 / Praha / 5. – 30. 6. 2011 

Zvukové prahy

5. – 30. června 2011

Výstava, doprovodné večery, zvukové akce a dílny ve městě

Galerie a klub K4 ve spolupráci s Komunikačním prostorem Školská 28

Klub K4, Celetná 562/20, Praha 1

Komunikační prostor Školská 28, v ul. Školské 28, Praha 1

 

Výstavy:

5. – 30. června 2011

Zvukové prahy / Sonic thresholds

Internetová zvuková mapa Prahy, kolektivní práce, Galerie Klubu K4

Martin Blažíček – Čítárna / Reading room

Prostorová zvuková instalace, kavárna Klubu K4

Stanislav Abrahám – Studiolo

Poslechová instalace, Zázemí prostoru K4

 

Doprovodný program:

Zvuky na mapě města

Klub K4, 8. června 2011, 19.30

Zvuková obydlí a další

Galerie Školská 28, 22. června 2011, 18.00

Zvláštní site-specific sonické intervence

13. června, 23.00, park na Parukářce

21. června, 23.00, Nákladové nádraží Žižkov

28. června, 23.00, park Stromovka

– – – – – – – –

Program:

Výstavy

5. – 30. června 2011

Tři instalace vzniklé v rámci projektu “Zvukové prahy” jsou zaměřeny na oblast zvukových umění a problematiku zvukového prostředí města. Tři audiovizuální instalace odkazující na subjektivní aurální mapu Prahy a jsou inspirovány mezinárodním projektem “Nejmilejší zvuky Prahy” (http://pantograph.net/favouritesounds), který vznikl v roce 2009 v rámci česko-německého projektu Radio d-cz realizovaný Peterem Cusackem z Londýna a Milošem Vojtěchovským z Prahy.

Zvukové prahy / Sonic thresholds

Kartografie Prahy n.p.: Internetová zvuková mapa Prahy, kolektivní práce, galerie Klubu K4

Instalace “Kartografie Prahy n.p.” je představena formou projekce webové stránky, vybavené aplikací pro google maps a zvukovou aparaturou. Webová stránka je vytvořena autorem projektu “aporee.org” Udo Nollem. Aplikace umožňuje posluchačům nejen brouzdání virtuálními zákoutími Prahy, kam jste někdy sami už léta nezabloudili, ale hlavně si poslechnout náhrávky zvukových krajin a aktivně se účastnit přispěním vlastními nahrávkami. K výstavě bude připraven jeden workshop, kde se mohou zájemci seznámit s technikami nahrávání terénních nahrávek a editování zvuku.

Martin Blažíček – Čítárna / Reading room

Prostorová zvuková instalace, kavárna Klubu K4

Zvuková instalace pro kavárnu K4 určená ke čtení a podprahovému poslechu. Městský člověk je stále méně schopen akceptovat ticho. Absence zvuku mu brání v soustředění, je rušen nepřítomností stálého zvukového pozadí. Instalace Čítárna zasazuje prostor kavárny v denních hodinách do akustické situace čítárny, prostoru určeného ke studiu, který však sám o sobě přináší širokou paletu zvukových barev. Nahráno v Městské knihovně v Praze.

Stanislav Abrahám – Studiolo

Zázemí prostoru K4

Těkající zvuková mapa. Zvukový práh poslechu na sluchátka, překročený mimo hranice osobního prostoru. Zvuky přehrávané v instalaci jsou převzaty ze zvukového archivu projektu Nejmilejší zvuky Prahy.

CD

K výstavě bude vydán v malém nákladu kompaktní disk s výběrem nahrávek z projektu Nejmilejší zvuky Prahy. CD si můžete objednat na emailu: skolska28@skolska28.cz, nebo vyzvednout v Komunikačnm prostoru Školská28 od 22.6.

Doprovodné programy

Zvuky na mapě města

8. června 2011, 19.30, Klub K4

První večer v rámci doprovodného programu akce Zvukové prahy. Představení celého projektu Milošem Vojtěchovským, přednáška – performance Pavla Klusáka a zvuky měst ve vystoupeních Stanislava Abraháma, Michala Kindernaye a Filipa Jakše.

Miloš Vojtěchovský: Smrt obrazům

Ševelící ticha a prahy – filipika proti idolatrii paobrazů. M.V. přečte úryvek z obrazoboreckého manifestu, v němž jeho apokryfní autoři brojí proti imperializmu výtvarna, hegemonii nadnárodních korporací producentů obrazů a vůbec proti znečištění virálním spamem audiovizuality.

Pavel Klusák: Havrani a hitparády (zvuky, obrazy, příběhy)

„Pokud by vás to nějak trápilo, nemusíte tomu říkat hudba,“ napsal skladatel John Cage k rozšířeným zvukovým zdrojům novodobého umění zvuku. Terénní nahrávky, tedy „field recordings“, vstoupily po konkrétní hudbě i na scénu klubové alternativy. Proč natáčí Chris Watson supy hodující na mršině zebry, jak zní vibrující ticho v Černobylu zachycené Jacobem Kierkegaardem?

Stanislav Abrahám – Michal Kindernay: Spectral Scenery (a-v performance)

Živý mix z terénních nahrávek a sampling v reálném čase převedený Michalem Kindernayem do sonografické projekce.

Asstma – Noční smyčky, Mumlání (zvukové experimenty)

Asstma je sólová kapela Filipa Jakše, v níž používá zvuky nahrávané v různých městech jako podklad pro své texty. Po období stráveném snahou o hutný hudební zvuk, nyní objevuje možnosti intimnějšího projevu. V poslední době se snaží o navázání na tradici fónické poezie, která má požadovaný účinek jen v recitované / nahrané podobě a v porovnání se zvukovým prostředím města, rozhovorů, strojů, těžko identifikovatelných zvuků, či zcela konkrétních míst. Asstma na večeru předvede ukázku „nočních smyček“ – nepublikovaných pokusů o živé smyčkování pomocí hlasu – plechových zvuků, útržků slov, rozhovorů, či nahrávek z městského prostředí. Další ukázka bude část série „mumlání“ v níž jde zejména o hudebně zpracovanou řeč konkrétních míst z Vídně.

Zvuková obydlí a další

22. června 2011, 18.00, tématický večer k projektu Zvukové prahy, Komunikační prostor Školská 28

Komponovaný večer představí tři významné zahraniční tvůrce a umělecké iniciativy, zaměřené na zvuková umění a jeho přesahy do sociálního a environmentálního kontextu městského prostředí.

Udo Noll – aporee.org, mobilní znějící mapy

Julia Eckhardt – Q-O2, Brusel, Sounds of Europe

Matthew Sansom – Mêtis, městská zvuková koláž pro kvadrofonní zvuk

Udo Noll – aporee.org, mobilní znějící mapy

Radio aporee je otevřené webové prostředí pro uměleckou aurální kartografii. Umožňuje digitálně uchovávat a sdílet zvukový materiál (terénní nahrávky, zvuky, mluvené slovo). Využívá také nové možnosti nabízené novou generací mobilních telefonů a komunikačních sítí, ukládání a přehrávání přes bezdrátové sítě a propojení zvukových a textových dat s prostředím Google mapy. Aporre poutník se může procházet virtuálními krajinami a listovat takřka všude na planetě záznamy a komentáři stovek cestovatelů a lovců zvuku. Archiv aporre maps dnes nabízí tisíce hodin záznamů a zvukových krajin od Sahary, Aljašky, až po plavbu po Sargasovém moři. Udo Noll (1966) je mediální umělec a programátor, žije a pracuje v Berlíně. Absolvoval studium fotografie a mediální technologie na kolínské Univerzitě aplikovaných věd. V roce 2006 založil projekt radio aporee.

Julia Eckhardt – Q-O2, Brusel, Sounds of Europe

Projekt evropské sítě pro zvukové umění, fonografii a terénní nahrávky. Evropský projekt ʻSounds of Europeʼ má za cíl vytvořit platformu pro podporu umění terénních nahrávek jak v hudební tvorbě, tak například v aplikovaných vědách a vědeckém výzkumu. Hlavními organizátory jsou umělecké iniciativy Q-O2 v Bruselu, MTG v Barceloně, IRZU v Ljubljaně a CRiSAP v Londýně. QO2 je dílna pro experimentální tvorbu zvukových umění a vznikla v roce 2006 z prostředí skupiny umělců, zaměřených na experimenty v současné hudební tvorbě. Q-O2 zkoumá a podporuje hlavně tři aktuální tendence v hudební sféře: poskutuje zázemí pro akustickou a elektronickou improvizaci a komponovanou skladbu, umění zvukové instalace a zvukové umění obecně. V rámci aktivit Q-O2 je provozován rezidenční program pro belgické a zahraniční umělce, tým Q-O2 se účastní projektů uskutečněných společně s dalšími zahraničními iniciativami a hlavně programově zajištuje a organizuje koncerty experimentální hudby přímo v prostorách Q-02 v centru Bruselu.

Matthew Sansom – Mêtis, městská zvuková koláž pro kvadrofonní zvuk

Nový projekt zhodnocuje zkušenost zvukové krajiny určitého místa. Vychází z dlouhodobé autorovy aktivity, založené na principech kompozice a performativity. Sansom klade důraz na kreativní dynamický proces naslouchání a zpracovává jej prostřednictvím jemných změn zdánlivě všedních zvukových světů. Používá například opakování a modulované transpozice, dotýkající se téměř hladiny ticha. Ve své zvukové performaci Sansom bude používat terénní nahrávky, nahrané v Praze během dvou předcházejích dní a bude je kombinovat s nahrávkami z projektu Favourite sounds of Prague. Matthew Sansom je britský zvukový umělec a hudební skladatel, působí jako pedagog na univerzitě v Surrey. Pracuje s teréními nahrávkami a “nalezenými” zvuky. Jeho site-specifické instalace a hudební performance zkoumají vlastnosti bezprostřední zvukové zkušenosti a naznačují i jejich matafyzické souvislosti. Ůčastnil se řady festivalů a symposií v USA, Jižní Koreji, Německu a Španělsku. Je autorem několika zvukových skulpturálních instalací například pro Huddersfield Contemporary Music Festival, River Colne Sculpture Trail a Liverpool City Council. Zde se inspiroval žánrem zvukových procházek (soundwalking) a jeho sochařské realizace ve veřejném prostředí jsou úzce propojeny se zvukovou krajinou konkrétního místa. Sansom se také zabývá improvizovanou hudbou, která byla námětem jeho doktorské práce na univerzitě v Sheffieldu.V Praze je na pozvání PQ 2011.

Během trvání instalace je ve dvoře Komunikačního prostoru Školská 28 možnost poslechnout si proměnlivou koláž terénních nahrávek a kompozic, komponovanou pro tuto lokaci. Příležitostně budou další zvukové asambláže k poslechu také na dalších místech v Praze. Autorem konceptu instalace je Miloš Vojtěchovský.

Speciální sónické intervence pro Prahu

13. června, 23.00, park Na parukářce

21. června, 23.00, Nákladové nádraží Žižkov

28. června, 23.00, park Stromovka

Podrobnosti budou oznámeny na webové stránce projektu Nejmilejší zvuky Prahy: http://panto-graph.net/favouritesounds

V rámci projektu upozorňujeme na vysílání lokální rozhlasové stanice „Rádio Skutečnost“, miniFM projekt Michala Cába a dramaturga Ladislava Čumby které vysílá na vlně 107,0 FM. Zvuková nahrávka textů českých básníků vytvořených pro rádio poezie. Program tvoří nahrávky autorských čtení těchto básníků: Zbyněk Hejda, Miloslav Topinka, Ivan Wernisch, Jan Těsnohlídek ml., Martin Langer, Jaromír Typlt, František Frances, Bohdan Bláhovec a literární vědec Peter Demetz. Signál je možné poslouchat na tranzistorovém rádiu v dosahu cca 400 metrů v okolí klubu K4. Další informace na http://www.skutecnost.cz

Zaštiťuje:

· Galerie a klub K4 / Celetná 20, Praha 1, otevřeno po-pá 10-24h, so-ne 16-24h,

http://www.k4klub.org, http://www.galeriek4.cz

Spolupráce:

· Komunikační prostor Školská 28 – Školská 28, Praha 1, otevřeno út 13-19h, st-pá 13-17h,

http://www.skolska28.cz

· Asociace Mlok – mlok.multiplace.sk

· Skutečnost – http://www.skutecnost.cz

· Akce je součástí doprovodného programu Pražského quadrienále 2011 (sekce PQ+).

http://www.pq.cz

Partneři:

aporee.org, Q-O2, Asociace Mlok, DEAI, o.s., Pražské quadrienále, Artmap, FAMU, Skutečnost