TZ: Faux pas

Faux pas / Viktor Špaček, Dagmar Šubrtová, Petr Kožíšek, Václav Hájek, Tereza Fikarová, Lenka Přechová, Marta Košťálová, Matouš Karel Zavadil / (A)VOID Gallery / Praha / 7. – 16. 6. 2011 

Faux pas

(A)VOID Gallery, Praha 2, náplavka Rašínovo nábřeží

Vernisáž: 7. 6. v 18.00

Potrvá do 16. 6. 2011

Vystavující : Viktor Špaček, Dagmar Šubrtová, Petr Kožíšek, Václav Hájek, Tereza Fikarová, Lenka Přechová, Marta Košťálová, Matouš Karel Zavadil

 

Současnou výstavu „Faux pas“ připravil pro (A)VOID Gallery okruh umělců, který spojuje příslušnost k dnes již zaniklému internetovému portálu Art – box. Tento portál byl zaměřen na vizuální umění s přesahy do sociální roviny. A tak zde byla možnost se setkat s klasickou výtvarnou kritikou doplněnou o zkoumání a reflexi na český veřejný prostor obecně. Tento až anti-elitní přístup k aktuálnímu současnému umění byl z jednou odlišností a priorit portálu, když se na něj podíváme z pozice českého kontextu. Okruh umělců Art – box v minulosti také uspořádal řadu společných výstav a současná výstavu v (A)VOIDu volně na tuto tradici navazuje.

Spojujícím klíčem výstavy „Faux pas“ jsou určité přesahy a mísení výtvarných médií a stylů. Máme možnost se zde setkat s médiem malby, sochy až po fotografii. Různorodost medií není hlavním prvkem výstavy, protože výsledné médium tvorby není signifikantní pro rukopis autorů a důležitější pro samotnou interpretaci vystavených děl je subjektivní pohled, introspekce s notnou dávkou sentimentu. Opět, tak jako u portálu Art – box zde narazíme na aktuální reakce na společenskou situaci. Výběr umělců byl dán osobními vazbami odvozenými od součinnosti na Art – boxu. Dalším momentem je konfrontační prvek mezi vystavujícími, který vzniká uvnitř výstavy, díky němu můžou umělecká díla oscilovat a jiskřit, a tak doplňovat různorodost použitých výtvarných médií.

Různé pohledy na současné umění uvnitř vystaveného celku s názvem „Faux pas“, jež obecně znamená společensky se znemožnit, je možné z diváckého pohledu vnímat, jak špatný krok směrem k současné vizuální tvorbě, která často nemá jasnou vizuální zprávu a tak tedy není snadno čitelný její smysl a účel. Tento krok směrem k tvorbě je pro vystavující umělce důležitý. Můžeme se zde setkat s umělci, kteří patří do okruhu ateliéru Kurta Gebauera na VŠUP v Praze – Dagmar Šubrtová a Viktor Špaček. Dále umělce, který prošli konceptuálním ateliérem Adély Matasové na VŠUP – Petr Kožíšek a Karel Matouš Zavadil. Ale řada autorů se zde prezentuje tvorbou, která vzniká velmi osobitou eklektickou reflexí na podoby současného umění. Hledání hranic mezi in – site a out – site světem umění je jedním z hlavních strategií Art – boxu i „(a)voidské“ výstavy „Faux pas“. Spontánní nutnost tvořit je důležitým klíčem pro vlastní interpretaci vystavených děl.

Lenka Sýkorová