Brno Art Open potřetí

Dům umění města Brna zahájí v pátek 10. 6. třetí ročník přehlídky Sochy v ulicích – Brno Art Open, jehož kurátorem pro tento ročník se stal Karel Císař. Jak jména zastoupených umělců naznačují, více než tradiční sochaři střední a starší generace, kteří převládali v minulých ročnících, se letos v rámci přehlídky představí konceptuálně smýšlející umělci.

K projektu existuje bohatý doprovodný program, mezi který patří i čtvrtý blok přednáškového cyklu RE: Public art, jenž proběhne ve dnech 15. a 16. 6. v přednáškovém sálu Domu umění. Představí se na něm jak umělci z předchozích ročníků (Čestmír Suška, Tomáš Medek), tak ti, co se Soch v ulicích účastní letos (Dominik Lang, Rafani, Matěj Smetana). Jejich prezentace vlastního díla ve veřejném prostoru doplní pohled kurátora letošní přehlídky Karla Císaře a přehlídek minulých Rostislava Koryčánka obohacený o kritické zhodnocení Soch v ulicích Janem Zálešákem.

kompletní porgram IV. bloku cyklu RE: Public art zde

Více informací na stránkách Domu umění města Brna (zde)