Benátky 2011 – Britský pavilon

Mike Nelson přestavěl klasicizující britský pavilon do podoby chaotického shluku místností, tak aby co nejvíce připomínaly rozpadající se palác v Istanbulu, ve kterém vystavoval v roce 2003.