TZ: Diplomanti AVU 2011 a dny otevřených dveří AVU

Diplomanti AVU 2011 / Karlín Hall / Praha / 17. 6. – 10. 7. 2011 

Diplomanti AVU 2011,

17. června – 10. července 2011 v Karlín Hall

Výstava čerstvých absolventů osmnácti ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze je pravidelným slavnostním zakončením akademického roku a studia tentokrát 44 studentů. Absolventi ateliérů malby, kresby, grafiky, sochařství, restaurátorských škol, architektury, konceptuální, monumentální a intermediální tvorby představují svými díly velmi pestrou instalaci, kterou kurátorsky uspořádal Markus Huemer, vedoucí pedagog Ateliéru nových médií I.

Diplomantská výstava se uskuteční ve dnech 17. června – 10. července 2011 v Karlín Hall (Thámova 8, Praha 8) a nabízí souběžně souhrnný barevný katalog.

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 16. 6. 2011 v 17.00 hod., na kterém vystoupí skupina Vobezdud a uskupení Amanitas spolu s Reverend Dick Djs.

Výstava je otevřena denně včetně pondělí od 10.00-18.00 hod., vstupné 50 / 30 Kč.

Doprovodný program při výstavě DIPLOMANTI AVU 2011:

20. 6. od 17.00 hod. – art talk s vedoucím pedagogem Ateliéru monumentální tvorby Jiřím Příhodou a studenty Tomášem Uhnákem, Tomášem Tichým a Adélou Jirků

21. 6. od 17.00 hod. – art talk s vedoucí pedagogem Ateliéru nových médií II Annou Daučíkovou a studenty Lucií Scerankovou, Karin Šrubařovou a Ondřejem Synkem

22. 6. od 17.00 hod. – art talk s vedoucím pedagogem Ateliéru konceptuální tvorby Tomáše Vaňka a studentů Lindy Mikoláškové, Petry Římalové a Dany Sahánkové

23. 6. od 17.00 hod. – art talk s vedoucím pedagogem Ateliéru malby II Michaelem Rittsteinem a studenty Nikolou Čulíkem, Tomášem Jetelou a Johankou Střížkovou

23. 6. od 18.00 hod. – karaoke night s Julianou Hӧschlovou

26. 6. od 16.00 hod. – komentovaná prohlídka výstavy

29. 6. od 15.00 hod. – workshop pro děti s Danielou Halovou a Evou Štýbrovou

7. 7. od 17.00 hod. – komentovaná prohlídka výstavy

Akademie výtvarných umění v Praze je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Uskutečňuje magisterské a doktorské programy v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování výtvarných děl a architektury a v souvislosti s tím i vědeckou a uměleckou tvůrčí činnost. V kontextu domácím i zahraničním plní roli významné kulturní instituce, garantuje rozvoj vybraných oborů a podílí se na celoživotním vzdělávání a civilizačním rozvoji. Jako elitní a výběrová škola, poskytuje mimořádně talentovaným jedincům podmínky pro jejich tvůrčí rozvoj. Vedle umělecké tvůrčí činnosti, realizované převážně formou individuální ateliérové výuky, rozvíjí paralelně i teoretickou reflexi umělecké tvorby v kontaktu s aktuálními dobovými trendy. Snaží se přitom zahrnout veškeré spektrum dnešních uměleckých aktivit a umožnit svým posluchačům hledat sama sebe uvnitř prostupné struktury školy, mezi jednotlivými ateliéry, obory a osobnostmi. Akademie výtvarných umění v Praze rozvíjí otevřenou, pluralitní a flexibilní vnitřní strukturu a opírá se přitom o principy nezávislosti a tvůrčí svobody, zakotvené v samosprávě Akademické obce.

Vedoucí pedagogové a jednotlivé školy AVU: Malířská škola I Jiřího Sopka (2 absolventi), Malířská škola II Vladimíra Skrepla (4 absolventi), Malířská škola III Michaela Rittsteina (3 absolventi), Škola klasických malířských technik Zdeňka Berana (3 absolventi), Škola kresby Jitky Svobodové (2 absolventi), Škola grafiky I Jiřího Lindovského (2 absolventi), Škola grafiky II Vladimíra Kokolii (1 absolvent), Škola sochy I Jaroslava Róny (2 absolventi), Škola sochy II Jindřicha Zeithammla (2 absolventi), Škola figurálního sochařství a medaile Jana Hendrycha (2 absolventi), Škola intermediální tvorby Milana Knížáka (1 absolventka), Škola konceptuální tvorby Tomáše Vaňka (3 absolventi), Škola monumentální tvorby Jiřího Příhody (3 absolventi), Škola nových médií Anny Daučíkové (2 absolventi), Škola restaurování uměleckých děl sochařských Petra Siegla (4 absolventi), Škola restaurování děl malířských a dřevěných polychromovaných technik Karla Strettiho (4 absolventi), Škola architektury Emila Přikryla (4 absolventi).

http://www.avu.cz

 

 

 

 

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM PŘI VÝSTAVĚ DIPLOMANTI AVU 2011:

 

 

 

20. 6. od 17.00 hod. – art talk

 

s vedoucím pedagogem Ateliéru monumentální tvorby Jiřím Příhodou

 

a studenty Tomášem Uhnákem, Tomášem Tichým a Adélou Jirků

 

21. 6. od 17.00 hod. – art talk

 

s vedoucí pedagogem Ateliéru nových médií II Annou Daučíkovou

 

a studenty Lucií Scerankovou, Karin Šrubařovou a Ondřejem Synkem

 

22. 6. od 17.00 hod. – art talk

 

s vedoucím pedagogem Ateliéru konceptuální tvorby Tomáše Vaňka

 

a studenty Lindou Mikoláškovou, Petrou Římalovou a Danou Sahánkovou

 

23. 6. od 17.00 hod. – art talk

 

s vedoucím pedagogem Ateliéru malby III Michaelem Rittsteinem

 

a studenty Nikolou Čulíkem, Tomášem Jetelou a Johankou Střížkovou

 

23. 6. od 18.00 hod. – karaoke night s Julianou Höschlovou

 

26. 6. od 16.00 hod. – komentovaná prohlídka výstavy

 

29. 6. od 15.00 hod. – workshop pro děti s Danielou Halovou a Evou Štýbrovou

 

7. 7. od 17.00 hod. – komentovaná prohlídka výstavy