TZ: VŠUP se loučí se Zlínem

VŠUP se loučí se Zlínem / Photogether gallery, VŠUP, Dům umění ve Zlíně / Zlín / 15. – 1. 7.  2011 

VŠUP se loučí se Zlínem

Od 15.6. 2011 se ve Zlíně uskuteční první ze série akcí, kterými se dva ateliéry zlínské katedry designu VŠUP v Praze rozloučí s městem. Před svým stěhováním do Prahy se v rámci několika výstav připomene historie školy, její fungování společně s představením slavných pedagogů a absolventů. Od 21. 6. bude přehlídka doplněna o výstavu klauzurních prací Artsemestr a prezentaci, jíž se VŠUP účastnila letošního veletrhu designu v Miláně. Loučení vyvrcholí v pátek 24. června v 17 hodin srazem absolventů. Slavnostní večer proběhne ve foyer školy za účasti vedení VŠUP. (třída Tomáše Bati 4342, Zlín, otevřeno denně 10-18 hodin).

Program začíná výstavou v galerii Photogether mapující padesát dva let existence školy. Výstava Zlínská VŠUP 1959-2011 s podtitulem Momenty a momentky představuje uplynulé půlstoletí v osmi situacích, které ovlivnily výuku ve škole a následně i podobu průmyslového designu. Vedle důležitých momentů je představena série fotografických momentek, které ve zpětném pohledu pomáhají dotvořit mozaiku o fungování školy v její minulosti i v současnosti.

Důležitost vzniku detašované katedry designu ve Zlíně je dána její návazností na Školu umění, která ve městě fungovala v rámci firmy Baťa už od konce třicátých let. V odlišných podmínkách zopakovala podnětnou praxi německého Bauhausu a jako první se cílevědomě věnovala průmyslovému návrhu a reklamní grafice. Právě zde byly pod vedením Vincence Makovského položeny základy československého designu. Po roce 1945 byla škola začleněna do systému středních škol, poté zestátněna a přeložena do Uherského Hradiště. Zpátky do Zlína se vrací roku 1959, kdy se pod VŠUP podařilo zřídit samostatné detašované pracoviště vedené Zdeňkem Kovářem, jedním z klíčových průmyslových designérů té doby. Koncepce nově vzniklého ateliéru tvarování strojů a nástrojů vycházela z dobových názorů na roli průmyslu, důsledně prosazováno bylo uplatňování ergonomického principu a humanizace pracovního prostředí. Detašované pracoviště se stalo významným střediskem, na něž se obraceli státní výrobní podniky (Tatra Kopřivnice, Tesla, LET Kunovice a další). Zcela nová kapitola vývoje průmyslového designu začíná po roce 1989, kdy se do školy vrací design obuvi a vzniká Ateliér designu výrobků a dopravních prostředků a Ateliér tvorby prostředí života a práce. V současné době zde fungují dva ateliéry designu výrobků.

Souběžně s výstavou Zlínská VŠUP 1959-2011, Momenty a momentky se v budově školy představí také celá Katedra designu VŠUP. V rámci přehlídky Artsemestr jsou prezentovány klauzurní práce všech studentů vzniklé v jarním semestru pod vedením Ivana Dlabače (Ateliér designu výrobků I), Františka Buriana (Ateliér designu výrobků II), Michala Froňka a Jana Němečka (Ateliér designu výrobků III). Bonusem je potom další výstava, kterou v dubnu představili Radim Babák a Ondřej Tobola na milánském veletrhu Salone del Mobile. Pro třicet studentských prací se stala hlavním tématem touha a její tématické zpracování.

Vedle výstavního programu se rozloučení Katedry designu se Zlínem odehraje také na slavnostním srazu absolventů (pátek 24.6. v budově školy) a v rámci přednáškového cyklu v Domě umění ve Zlíně. Ve čtvrtek 23.6. zde představí svou práci deset designérů, úspěšných absolventů zlínské VŠUP.

Při příležitosti stěhování byl zřízen samostatný web, jehož cílem je kontaktování bývalých studentů a absolventů. Na stránkách http://designzlin.cz/ stále probíhá sběr dat pro připravovanou publikaci, která by měla v Nakladatelství VŠUP vyjít v roce 2013.

Vystavené předměty, dokumenty a fotografie byli zapůjčeny z Národního technického muzea, z oddělení průmyslového designu. Za spolupráci děkujeme.

– – – – –

Akce spojené se stěhováním VŠUP

 

Zlínská VŠUP 1959-2011, Momenty a momentky

Photogether gallery/ Bunkr zlínské polikliniky/ třída Tomáše Bati 3705, Zlín

Kurátor: Lucie Šmardová

Vernisáž: 15. 6. 2011 / 18 hodin

Výstava: 16. 6.–1. 7. 2011

Otevřeno denně / 10 – 18 hodin / vstup zdarma

Více informací/kontakt: Photogethergallery.blogspot.com, photogethergallery@gmail.com

 

Poslední Artsemestr

třída Tomáše Bati 4342, Zlín

Vernisáž: úterý 21. června 2011/ 17 hodin

Výstava: 22. 6.–1. 7. 2011

 

Výstava Objekt touhy

třída Tomáše Bati 4342, Zlín

Vernisáž: úterý 21. června 2011/ 17 hodin

Výstava: 22. 6.–1. 7. 2011

 

Kulturní byfé

Dům umění ve Zlíně/ náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 2570 Zlín

Termín: čtvrtek 23. června 2011/ 18 hodin

 

Sraz absolventů

třída Tomáše Bati 4342, Zlín

Termín: pátek 24. června 2011/ 18 hodin