TZ: Ivan Pinkava

Ivan Pinkava / Oproti bílé / Fotografická Galerie Fiducia / Ostrava / 14. 6. – 29. 7. 2011 

Ivan Pinkava – vernisáž výstavy světoznámého českého fotografa. ZA ÚČASTI AUTORA!

Výstavu uvede básník Bohdan Chlíbec.

14. 6. v 19:00 Fotografická galerie Fiducia

POZOR – vernisáž začíná až v 19.00 hodin

Ve speciálně upraveném prostoru galerie vystaví Ivan Pinkava nejnovější část své tvorby – zátiší.

Výroční 100. výstava Fotografické galerie Fiducia spojená s oslavou výročí 10 let fungování této galerie.

Řekneme-li, že se fotograf Ivan Pinkava vyjadřuje prostřednictvím klasického zobrazujícího repertoáru černobílé fotografie – figury a zátiší, není to charakteristika zcela přesná. Figura a zátiší se tu totiž prolínají do jednoty zvláštní povahy, kterou lze interpretovat pouze nazákladě sjednoceného pohledu umělce na vnímání světa a role lidského jedince v něm. Lidská postava vystupuje na snímcích jako živý organismus stejně jako věcný artefakt, který zaplňuje prostor. Dává prostoru smysl a měřítko. Osamělost fotografované bytosti či objektu má estetické odůvodnění v samotném pojetí fotografie, navazujícím na typ renesančního portrétního obrazu, který nechává zobrazené vystupovat v jeho plastičnosti z plochy pojímané jako bezpříznačná prázdnota; estetický koncept však ukazuje k existenciálnímu obsahu; šerosvitná tělesnost vystupující na stříbrošedém prázdnu vyjadřuje svou samojediností také moment etický, moment, pro jehož klasifikaci nicméně chybí pojmové demarkační čáry.Vše, co tvoří obraz, je v Pinkavově pojetí provedeno s úzkostlivou (a velkorysou) dokonalostí. Preciozita, dokonalé šerosvitné tónování, přesný výběr a stylizace motivu naléhavě zdůrazňují to, co se v obrazovém poli představuje. Tichou a trpělivou posedlostí po zvýraznění své vize, jejím akcentovaným ozvláštněním a virtuózním zpracováním jako by tyto fotografie stvrzovaly tušení Vladimíra Holana, že „jedině přehnané zdání našeho života jej někdy hluboce oživuje“. (S použitím textů P. Vaňouse a P. Jindry) Ivan Pinkava (* 1961 Náchod) se od absolvování pražské FAMU věnuje volné fotografii. Během této doby si vytvořil svébytný vizuální jazyk, který mu zajistil místo na umělecké scéně. Figury a zátiší se v jeho tvorbě úzce prolínají. Dominantní, vzpřímená lidská postava ze starších snímků se proměňuje, nebo zcela mizí, nahrazena jejím otiskem v podobě reprezentace sakralizovaných objektů. Autor cíleně vstupuje do tradičních ikonografických situací západní kultury, aby je – někde nepatrně, jinde radikálně – pozměnil, zpřeházel, přejmenoval, vyprázdnil, zastřel nebo jim dal vyniknout v jiném osvětlení. Za dějinnými kulisami nachází cosi společného, platného pro současnost i budoucnost – předobrazy lidské nejistoty pramenící z vlastní tělesné pomíjivosti. V letech 2005/2007 působil jako vedoucí pedagog ateliéru fotografie na VŠUP a roku 2004 uspořádal svou doposud nejobsáhlejší výstavu v pražské Galerii Rudolfinum.

Výstava potrvá od 14. 6. 2011 do 29. 7. 2011.