Kulisa na pozadí – čehokoliv

Kulisa je pomalovaný kus materiálu na pozadí scény znázorňující a umocňující atmosféru děje. Současně je ale i názvem pro výtvarné sympozium ve Staňkovicích, kterému tato definice sluší možná lépe než leckteré divadelní rekvizitě. Jeho tématem bylo vytvořit kulisy pro performance. Účastnili se ho studenti Katedry Výtvarné Kultury a Fakulty umění a designu z Ústí nad Labem.

V minulém týdnu vytvářeli studenti, pod vedením Milana Žáka (odborného asistenta na Katedře Výtvarné Kultury Pedagogické fakulty), v ateliéru kurátora projektu Jana C. Löbla (asistenta ateliéru textilu na Fakultě umění a designu) kulisu pro performance a videoklip. Cílem sympozia bylo podle Milana Žáka „spojit studenty FUDu a KVK na místě odtrženém od města tak, aby se navzájem učili a komunikovali mezi sebou a tím sami v sobě nacházeli posuny ve své tvorbě, které jim otevřou, na základě svých vlastních zkušeností, nové možnosti“. Paradoxně však díla, která vznikala skutečně dohromady a to samozřejmě až na konci celého sympozia, byla překonána, alespoň pro mě, osobní výpovědí jednotlivých autorů a jejich reflexí situace ve které se nacházeli: tvořit streetartové kulisy pro breakdance u lesa, v barokním statku, s vědomím, že než se klip bude natáčet a díla budou vystavena v místním kostele. Tato schizofrenní situace, kde svoboda umělce končí přesně tam, kde začínají osobní dogmata a představy o formách, dala vzniknout neuvěřitelnému pall mall přístupů pohybujících se v rozmezí od totální ignorace prostředí až po ignoraci streetartu. Alex Jordanová například animovala růst květin z truhlíků (reakce na růst rostlin, které se stávají vizuální hříčkou), video pak promítla místo oltáře v kapli sv. Prokopa. Patrik Mazanec namaloval na sololitovou desku ve tvaru kříže postavu a na místo klasické tabulky I.N.R.I. umístil ptačí budku. Nakonec si však prostředí a atmosféra podmínily vše a tím se i tvorba onoho pozadí, o kterou šlo především, dostala do pozadí situace. Vernisáž Kulisy se stala záminkou pro setkání celé vesnice s autory. Obyvatelům se po třiceti letech dostala možnost navštívit místo, kam dříve chodili na zábavy a pamětníci se rozpovídali a historii domu, ve kterém celé sympozium probíhalo. Setkání pak vedlo ke spontánní společné tvorbě účastníků i návštěvníků vernisáže.

Kulisa byla prvním ročníkem prvního sympozia ve Staňkovicích, Jan C. Löbl však má v plánu už v srpnu zorganizovat další sympozium na téma Proměna venkovské krajiny v minulém století. Zúčastní se ho umělci, kteří se reflexi krajiny věnují dlouhodobě. Kurátor se snaží tuto problematiku pojmout v co nejširším kontextu: „Proto je celý projekt nejen doplněn přednáškami odborníků -teoretiků a umělců- , kteří se touto tematikou zabývají, ale i performancemi alternativních tanečníků.“ Důležitou a podstatnou součástí sympozia jsou doprovodné programy zaměřené na obyvatele obce, díky kterým dojde k propojení uměleckého a sociokulturního kontextu.

Romana Veselá
Autorka je studentkou Kurátorských studií na FUD UJEP v Ústí nad Labem a kurátorkou Galerie Armaturka