TZ: Green Space 2011

Green Space 2011 / Stefan Milkov, Michal Gabriel, Viktor Paluš, František Antonín Skála / GHMP, Zámek Troja / Praha / červen – říjen 2011

Trojský zámek

červen – říjen

út – ne 10.00 – 18.00 s výjimkou pá 13.00 – 18.00 (zahrady do 19.00)

V letním období 2011 probíhá v Trojském zámku další, již čtvrtá sezona projektu Green Space.

Zámecká zahrada v Troji, jejíž základní koncepce vychází z využití přirozené symbiózy architektury, vodních prvků, plastik a zeleně, je také ideálním prostorem pro prezentaci současných výtvarných děl. Mimo historické sochařské dekorace zahrady se zde proto opět představuje volná skupinová výstava současného umění, letos zaměřená na figurativní díla čtyř českých sochařů.

V letošním roce se zde setkávají celkem čtyři autoři: Stefan Milkov je autorem řady úspěšných realizací ve volném prostoru i architektuře, ale působí i jako grafik a designér a hudebník; patří mezi zakládající členy skupiny Tvrdohlaví. V jeho díle cítíme vedle postmodernismu i vlivy klasického moderního sochařství především první poloviny 20. století, transformované osobitým autorským pojetím do vlastní abstrahované symbolistní formy, které zde zastupuje plastika Muž s diskem.

Dalším členem skupiny Tvrdohlaví je i Michal Gabriel, jehož díla rovněž známe z mnoha realizací ve veřejném prostoru, dnes také profesor a vedoucí ateliéru sochařství na fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. Jeden z předních českých představitelů postmodernismu zvládá úspěšně různé materiály i formáty plastik, experimentuje s umístěním svých děl ve volné přírodě i interiéru, využívá klasické materiály i kombinace s netradičními artefakty často přírodního původu; zde se prezentuje poprvé vystaveným bronzovým pomníkem Sigmunda Freuda, původně určeným pro Prahu.

Jeho žákem je další vystavující, Viktor Paluš: patří k nejmladší nastupující generaci, která postupně nachází svůj osobitý styl, a jeho Chobotnice je nepřehlédnutelným hmotným prvkem, rozpínajícím se sytě zbarveným tělem, které evokuje v divákovi pocity nejistoty a obav z pohlcení touto životnou existencí.

Jeho protějškem jsou Slepice, které vytvořil František Antonín Skála. Také tento sochař se vrací k přírodním motivům, ale s laskavou ironií a humorem připomíná historické rytířské prvky, přetavené do podoby nám dobře známých figur, kde střídmě modelované objekty působí svou výraznou formou a vypracováním.

Pro červen letošního roku doplňuje zámeckou expozici volná asambláž Michala Gabriela s názvem Jezdec v zámecké konírně. Další z experimentálních plastik, vytvořených z laminátu a přírodních artefaktů (skořápek) ovládla prostor, který je výsostným slavnostním sálem – souznění výtvarně různorodých protikladů je vlastně jednotou věčného principu přírody a umění v monumentální podobě.

Kurátorka výstavy: Petra Hoftichová