TZ: Matěj Smetana

Matěj Smetana / Unavená radost / Dům U Zlatého prstenu, GHMP / Praha / 16. 6. – 17. 7. 2011 

START UP

Matěj Smetana / Unavená radost

16. 6. – 17. 7. 2011, Dům U Zlatého prstenu, přízemí

Autorská prohlídka s Matějem Smetanou: st 22. 6. 2011 v 17.00

http://www.startup-ghmp.cz

V rámci pokračujícího cyklu výstav Start up II Galerie hlavního města Prahy představuje jako posledního vystavujícího před prázdninami Matěje Smetanu (* 1980). Mladý umělec připravil překvapivé plastelínové animace založené na jednoduchých příbězích. Vyprávění sice pracují s filmovým jazykem, avšak od ryzí profesionální „filmařiny“ si Smetana záměrně ponechal určitou distanci. Hravý přístup, jenž je mu vlastní, se projevil i ve volbě materiálu, plastelíně, kterou si zvolil pro její nepřesný organický tvar, možnost stylizace a zjednodušenou barevnost. Ústřední postavou příběhů s názvem Unavená radost je osamělá postava mladíka se sebedestruktivními sklony. Prvním příběhem Mikroskop autor rozkrývá tragiku mladíkova osudu a dalšími třemi (Větrák, Ping-pong, Auto) na něj volně navazuje. Náměty krátkých videí jsou smyšlené, ale v jejich podtextu se skrývá metaforický význam. Jedná se o intimní hry hlavního hrdiny, jež mají většinou smutné důsledky. Tragikomické příběhy a osobní performance mladíka izolovaného od okolního světa podbarvil Matěj Smetana minimalistickou hudbou, kterou k příležitosti výstavy složil. Svým melancholickým projektem se autor dostává za hranice dosavadní tvorby, kterou doposud věnoval především konceptuálním instalacím. Soubor Unavená radost představuje odklon k narativnímu způsobu vyprávění, uvnitř kterého se v jednom z videí skrývá odkaz na Smetanovy „návody“, s nimiž pracoval před dvěma lety, nebo například také na emblematické dílo Autoportrét jako fontána Bruce Naumana z roku 1966. Vypůjčování filmových výrazových prostředků výtvarnými umělci se doposud projevuje stále častěji a využití plastelínových animací ve videoartu se stává samozřejmým projevem. Matěj Smetana absolvoval na Fakultě výtvarných umění v Brně ateliéry intermédií, kresby a malířství u Petra Kvíčaly. V současné době dokončuje doktorandský program u Jiřího Příhody na pražské Akademii výtvarných umění.

Kurátorka: Sandra Baborovská, koncepce: Karel Srp

Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1-Ungelt

VSTUP ZDARMA