TZ: Navzájem / veřejně přístupná dílna Barbory Klímové pro Vladimíra Havlíka

Navzájem / veřejně přístupná dílna Barbory Klímové pro Vladimíra Havlíka / tranzitdisplay / Praha / 24. 6. 2011 od 11 do 19h

Veřejně přístupná dílna Barbory Klímové pro Vladimíra Havlíka

Navzájem

24. 6. 2011

tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2

Akce proběhne mezi 11.–19. hodinou v prostorách knihovny galerie. Průběžně do ní lze kdykoli vstoupit. Reaguje na předchozí dílnu, na základě které vznikla prezentace dokumentárního materiálu z archivu Vladimíra Havlíka. Ilustruje vztah jím iniciovaných akcí, událostí, performancí a jejich účastníků, následně diváků, pozorovatelů dokumentace od 70. let po současnost. V průběhu dne se pokusíme materiál přehlédnout, zobecnit. Výsledná vizualizace má být spolu s předchozí prezentací, přístupná v prostorách tranzitdisplay do 30. 7. 2011.

tranzitdisplay

otevírací doba út-ne 12:00 – 18:00

Dittrichova 9/337, Praha 2

http://www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz