Crossing the Line

Výstava Crossing the Line indonéského streetartisty a výtvarného umělce Bayu Widoda v Galerii Armaturka v Ústí nad Labem nezůstala jen strnulou prezentací výtvarných děl. Kurátorky výstavy Tereza Nováková a Romana Veselá překročily práh galerie a část tvorby umístily do centra města na Billboard Gallery Europe, kde Bayu vytvořil během jednoho týdne dvě velkoformátové malby. Spontánně reagoval na téma města a odcizení člověka, které jsou jeho hlavním inspiračním zdrojem. Obličeje postav nahradily lebky. Ty využívá Bayu Widodo ve své tvorbě poměrně často, slouží mu jako symbol odcizení a izolace člověka. Tělo pak zpevnil armaturami, které se vyráběly v továrním objektu, kde dnes najdeme Galerii, čímž symbolicky propojil oba výstavní prostory.

Ve své tvorbě reflektuje současnou civilizaci, poukazuje na politické dění ve své zemi a řeší existenciální otázky člověka obklopeného technologiemi a industrializací, člověka, který se uzavírá do sebe a izoluje se od okolí. Jak říkají sami kurátorky výstavy, „existenciální pocity, odcizení v městském prostředí a potřeba domova jsou pro Baya základní východiska jeho tvorby.“ Dalším charakteristickým znakem v jeho díle je lehce ironický pohled na svět. Upozorňuje na životní styl lidí ve městě, na konzumní život společnosti a honbu za úspěchem a bohatstvím.

Bayu Widodo se věnuje nejen streetartové malbě, rád pracuje jak se spreji, šablonami, tak klasickou barvou, často se v jeho tvorbě můžeme setkat i s technikami dřevotisku a sítotisku. Tisk jako takový jej zajímá především proto, že je proměnlivou ale zároveň nehybnou formou s přímým a významným komunikačním rámcem. Vystudoval výtvarné umění na Indonéském institutu umění v Jakartě a následně absolvoval několik residenčních pobytů např. v Austrálii, v tiskařském studiu Megalo, jež zakončil výstavou svých prací.

Vystavené tisky ze série Příběhy z linek v Galerii Armaturka rozvíjí vnímání linky jako grafického záznamu, který lze číst různými způsoby. Podle toho do jaké situace je symbol linky, čáry, zasazen, vytváří se význam, nový příběh, který bude dílo vyprávět. Jednou může být symbolika linie vnímána jako cesta, spojnice, jindy jako hranice, rozdělení, uzavření, přetržení. Záleží jak na způsobu vnímání dané situace, do které je linka zakotvena, tak na kontextu a záměru autora. Symbol linie, v podobě vln, použil Bayu i pro svou malbu na zeď galerie. Vlny nesou jednotlivé písmena slova „vítejte“, jež doplňuje typický motiv postavy s lebkou místo obličeje. Malba vznikla zároveň jako pozadí vystaveného díla Exit, které vyobrazená postava drží ve svých rukou, na nichž má červené rukavičky jako výraz posvátnosti uměleckého díla.

Překročit hranice, propojit dvě země, dvě galerie a hledat společné linie, to se stalo základním konceptem výstavy, která nabízí jedinečnou možnost seznámit se prostřednictvím Bayovy tvorby s alternativní výtvarnou scénou v Jakartě.

Adéla Hrušková
autorka je studentkou doktorského programu oboru Vizuální komunikace Fakulty umění a designu UJEP

__________________________________________________________________

Bayu Widodo: Crossing the Line / Galerie Armaturka / Ústí nad Labem / 2. – 30. 6. 2011