TZ: Dialog přes hranice (sbírka Hanse-Petera Rieseho)

Dialog přes hranice (sbírka Hanse-Petera Rieseho) / GASK / Kutná Hora / 26. 6. 2011 – 25. 9. 2011

Galerie Středočeského kraje připravila na letní sezónu výstavu, která představí jedinečnou kolekci současného významného sběratele Hanse-Petera Rieseho.

Hans-Peter Riese pracuje již přes čtyřicet let jako umělecký kritik (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Působil také jako politický zpravodaj a zahraniční dopisovatel v Praze, Moskvě a ve Washingtonu a pobýval i v dalších zemích. Zaměřuje se na konkrétní umění, a to nejen na německé a švýcarské autory, ale také na umělce bývalého Československa. Ve všech zemích, kde pobýval, doplňoval svou sbírku a psal o místním umění. V průběhu let vznikla řada katalogů, knih a článků, které se vztahují k oblasti jeho sběratelského zájmu. Československé umění v Německu aktivně podporoval a propagoval již od 60. let. Část jeho sbírky zaměřená na umělce z tehdejší ČSSR je jednou z nejobsáhlejších kolekcí československého umění šedesátých a sedmdesátých let v zahraničí.

Výstava jeho sbírky (El Lisickij, Richard Paul Lohse, Günter Uecker, Claus Staudt, Jiří Kolář, Zdeněk Sýkora, Milan Dobeš, Griša Bruskin a řada dalších), je naplánována jako mezinárodní putovní projekt, který bude oficiálně zahájen za účasti zastoupených umělců a představitelů spolupracujících institucí v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Po zahájení v České republice se výstava postupně představí v několika německých galeriích – Leopold-Hoesch Museum v Durenu, Angermuseum v Erfurtu, Kunsthalle St. Annen v Lübecku. Do budoucnosti jsou plánovány také zastávky v Polsku nebo Maďarsku.

„Hlavním cílem našeho projektu je představit na půdorysu sbírky některé vzájemné souvislosti, společná témata a zájem o podobné výtvarné problémy v díle výtvarných umělců, tvořících kdysi na obou stranách „železné opony“, a ukázat, že i přes geopolitickou izolovanost, která znesnadňovala spolupráci a vzájemné kontakty, zůstala ve výtvarném umění zachována podobná kontinuita vývoje a že zde vždy existovala silná vnitřní spřízněnost,“ říká Pavel Kappel, kurátor výstavy. Prezentací sbírky v České republice bychom rádi alespoň částečně vyrovnali deficit, který existuje v povědomí o českém umění zejména 60. a 70. let v Německu a naopak. Domníváme se, že výstavy obdobného zaměření v obou zemích stále chybí. Z českého a slovenského pohledu jde o jedinečnou možnost reflexe jeho pozic v kontextu evropského umění, zprostředkovanou uznávanou osobností se zkušeností a znalostí světového materiálu. Výstava by měla dokázat, že české a slovenské umění přirozeně fungovalo a obstálo v kontextu špičkového evropského umění i v době, která nepřála intenzivnější výměně myšlenek, výstav a vzájemných podnětů. Připravovaný katalog, který by měl vyjít v samostatné německé a české verzi, by měl podnítit další zájem o historické a kulturní souvislosti v daném období, a stát se zdrojem dalšího bádání v této oblasti.

Kurátor výstavy: Pavel Kappel

26.6. 2011 – 25.9. 2011

Partnery výstavy jsou:

Goethe-Institut Prag

Česko-německý fond budoucnosti