Přednáška Rostislava Šváchy a Venduly Hnídkové o díle Bohumíra Kozáka

Rostislav Švácha, Vendula Hnídková / Dílo Bohumíra Kozáka v kontextu moderní architektury / Akademie věd ČR / Praha / 28. 6. 2011 v 15h

Přednáška DÍLO BOHUMÍRA KOZÁKA V KONTEXTU MODERNÍ ARCHITEKTURY

22. června 2011 – Ústav dějin umění Akademie věd ČR pořádá přednášku o Bohumíru Kozákovi, architektovi domu určeného k demolici. „Kozákův dům na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze se v uplynulých dnech mediálně proslavil díky rozhodnutí odpovědných úřadů o jeho demolici. Ze strany obhájců demolice vícekrát zazněl názor, že se jedná o stavbu bezcennou a památkově nehodnotnou,“ sdělují pořadatelé přednášky. Jejich záměr dále přibližuje přední český historik architektury prof. Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění Akademie věd, který bude jedním z přednášejících: „Uvedenou stavbu hodláme zasadit do kontextu autorovy tvorby a budeme se věnovat jak Kozákovu přínosu pro moderní českou architekturu a urbanismus, tak i citlivému dotvoření významného společenského prostranství – Václavského náměstí.“

Veřejná přednáška se uskuteční v úterý 28. června 2011 od 15 h v budově Akademie Věd ČR, Národní 3, Praha 1, II. patro, sál č. 206. Přednášet budou historici architektury Rostislav Švácha a Vendula Hnídková.

– – – – – – –

Bohumír Kozák (1885–1978) byl absolventem architektury na pražském ČVUT (1909). Od počátku dvacátých let 20. století úspěšně vedl vlastní kancelář. V letech 1949–1958 působil jako vedoucí v ateliéru ve Státním ústavu pro projektování hl. m. Prahy. Je autorem celé řady realizovaných architektonických návrhů, které patří ke zlatému fondu české moderní architektury. V nich zprvu reagoval na podněty „národního stylu“ (Radiostanice Poděbrady, Telegrafní a telefonní centrála na Žižkově). Brzy se však dopracoval zjednodušených architektonických forem, které jej přivedly k vysoce kultivovanému funkcionalismu (palác Avion, nyní Luxor, na Václavském náměstí, areál dnešní Thomayerovy nemocnice v Krči). Přínosná je činnost v oblasti plánování v prostředí historických sídel, kde Kozák dokázal spojit vlastní tvůrčí invenci s hlubokým smyslem a citem pro historickou architekturu a životní prostředí.