TZ: Perspektiva slepého oka

Perspektiva slepého oka / Tomáš Džadoň, Petra Herotová, Eva Jiřička / Casa Masaccio Centro per l‘Arte Contemporanea / San Giovanni Valdarno / 26. 6. – 26. 7. 2011 

Centrum pro současné umění FUTURA ve spolupráci s CASA MASACCIO si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy:

PERSPEKTIVA SLEPÉHO OKA

Vystavující umělci: Tomáš Džadoň (SK), Petra Herotová (CZ), Eva Jiřička (CZ)

Kurátorka: Markéta Stará

Ústředním tématem výstavy je kontinuální proces nahlížení na problematiku místa z pozice cizí osoby. Společný výstavní projekt vychází z ryze subjektivních dojmů a osobních pohledů na problematiku nového prostředí, ve kterém se umělci během časově ohraničeného úseku pohybovali. Tyto subjektivní dojmy se následně stávají zdrojem pro analýzu „jiného“ ¨s cílem porozumění dané problematice. I přesto, že se každý z umělců zabýval vlastním tématem (kterému také podřídil svůj „výzkum“) a jeho přístup i zpracování nasbíraného materiálu rezonovaly s charakteristickými rysy jeho tvorby, měla by výstava být chápaná spíše jako kolektivní projekt, kde se jednotlivé přístupy propojují za cílem konstrukce „fragmentované“ formy místní reality. I přesto, že se díla ve výstavě zabývají převážně sociální problematikou, jejich význam může být chápán v řadě konceptuálních rovin. Výstava odmítá implementaci jakékoliv definitivy a tedy i reduktivního pohledu na věc. Je spíše pokusem o pokračování v dialogu s místní veřejností. Pouze skrze tento proces může slepé oko uniknout temné tmě a rozkrýt možné blízké horizonty.

Vernisáž: 25.6.2011 od 20:00

Termín výstavy: 26.6. – 26.7.2011

Casa Masaccio Centro per l‘Arte Contemporanea

Corso Italia, 83 – 52027 San Giovanni Valdarno

http://www.casamasaccio@comunesgv.it

http://www.futuraproject.cz