TZ: Ivana Lomová

Ivana Lomová / Wortnerův dům AJG / České Budějovice /30. 6. – 4. 9. 2011 

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Ivana Lomová

30. červen 2011 – 4. září 2011

Wortnerův dům AJG, U Černé věže 22. České Budějovice

Kurátor výstavy: Mgr. Hynek Rulíšek

Koncepce výstavy: Hynek Rulíšek

Text v katalogu: Ivana Lomová, Hynek Rulíšek

Grafická úprava a uspořádání: Karel Kerlický

Technická příprava a realizace výstavy: J. Marhoun, J. Mazanec, P. Berkovský, J. Novotný

– – – – – – –

Ivana Lomová (nar. 1959)

Současná výstava Ivany Lomové, absolventky architektury na ČVUT, představuje její tvorbu z uplynulých deseti let (od r. 2002). Zahrnuje obrazy z několika cyklů, ve kterých je autorka zvyklá pracovat. Její obrazy sice vycházejí z předmětné reality (autorka při hledání motivu a přípravě určitého díla používá převážně fotoaparát), avšak nesnaží se popisovat pasivně konkrétní situaci či scénu, ale spíše jít za hranici viděného a vystihnout duchovní náboj a podstatu skutečnosti. Její díla jsou plná nadšení ze života, intenzivního zájmu o život. Životní nadšení Ivany Lomové je skryto v její intimní, lyrické podobě. Klidná a mírumilovná lesní zákoutí, jemně zvlněná plocha vodních hladin, privátní tichá zákoutí v poloprázdných bytech, nebo tiché, trochu jako jiný svět odtržený od rušné ulice působící kavárny. Na výstavě se tak setkáváme z drtivé převahy s jejími olejomalbami na plátně, které jsou součástmi těchto cyklů: Ráj, Irsko, Moře, Dokud nás smrt nerozdělí, Kavárny, Samota a Vlaky. Její malba se stává postupem času s nabytými zkušenostmi odlehčenější, přirozenější, ne však rozvolněnou. Při tichém rozjímání nad díly Ivany Lomové si nelze odpustit vnitřní konfrontaci s výrokem Vincenta van Gogha, že „To samé co kolorit na obraze je nadšení v životě. A není ani lehké, ani jednoduché je najít a ztvárnit.“ Barevnost jejích pláten je velice pestrá a různorodá, i když často směřuje k dominanci určitých odstínů podle konkrétních tematických cyklů. Jasný rozvoj autorčina umění po řemeslné stránce, snad mohu říci, že vypjaté umělectví ve vlastním smyslu slova, však není dán pouze její pilnou prací. Josef Čapek napsal: „Řemeslný talent nedělá umělce; dělá ho talent od základu mravný, totiž mravný ve smyslu osobní tvořivosti“. Portréty nejsou pouhými podobiznami, krajiny jen krajinami apod. Ve všech se projevuje hlubší myšlenka a poselství o osudu země a člověka. Čapkova slova, spolu s uvedeným tvrzením Vincenta van Gogha, trefně vystihují podstatu tvorby Ivany Lomové.

Mgr. Hynek Rulíšek

Reklamy