Libera ve Zlíně

Zbigniew Libera / Galerie Kabinet T. / Zlín / 3. 5. – 3. 7. 2011