Vyndáni z davu: Dionýsský socialismus, (Ne) Akce, Odložené publikum, 60 a. 70. léta 20. století v Jugoslávii a Československu

Vyndáni z davu: Dionýsský socialismus, (Ne) Akce, Odložené publikum, 60 a. 70. léta 20. století v Jugoslávii a Československu / tranzitdisplay / Praha / 20. 6. – 10. 7. 2011

tranzitdisplay Vás srdečně zve k účasti na projektu

REMOVED FROM THE CROWD /IZVAĐENI IZ GOMILE /VYNDÁNI Z DAVU: Dionýsský socialismus, (Ne) Akce, Odložené publikum, 60. a 70. léta 20. století v Jugoslávii a Československu /Open research archive/

20.června – 10.července, 2011

tranzitdisplay, Dittrichova 9/337, Praha 2

Removed from the crowd je dlouholetý výzkumně- vydavatelský projekt zaměřený na konceptuální, experimentální , umělecké a kurátorské praxe, které přezkoumávají idee veřejnosti a pospolitosti. Na základě průzkumu fenoménu Nové umělecké praxe 60. a 70. let v Chorvatsku a bývalé Jugoslávii, projekt vykresluje dějiny dočasných společenství a zabývá se myšlenkou “odloženého publika”.

Ve spolupráci s pražským tranzitdisplayem , místními badateli, umělci, teoretiky a dalšími spolupracovníky na základě již existujících výsledků výzkumu i nových příspěvků, vzniká a každodenně se proměňuje otevřený archív projektu. Obvykle hermetický proces vzniku uměleckohistorické interpretace se tak stává otevřeným pro intervence a přezkoumání již v průběhu samotného vytváření.

Výzkum v Praze se zaměřuje na umělecké fenomény z období 6o. a 70. let v Československu, které se odehrávaly mimo sféru bezprostřední viditelnosti, zkoumaly meziprostor akce a eskapizmu, individuálního a kolektivního, města a přírody, bezprostředního a “odloženého publika”.

Metodologie výzkumu a jeho prezentace vychází také z potřeby přezkoumání idejí publika a imperativu bezprostřední viditelnosti. Archív vzniká skrz individuální setkání s umělci, historiky umění, dobovými aktéry a “svědky”, specifickou formou “přednášek pro jednoho posluchače”, ve kterých se role přednášejících a publika neustále destabilizují a střídají.

Všichni případní zájemci o spolupráci na výzkumu nás můžou kontaktovat (a sejít se s námi po dobu našeho výzkumu v Praze) na tel. čísle: 00420 776 245 075 – Vjera Borozan

*Název projektu vychází z názvu práce Mladena Stilinoviće z roku 1976.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Koncept: Ivana Bago i Antonia Majača (Institut za trajanje, mjesto i varijable | DeLVe)

Spolupráce, výzkum, koordinace: Vjera Borozan

kontakt: delve@delve.hr