Kostýmy v parku

Nezapomenutelné dílo Lewise Carrolla Alenka v říši divů a za zrcadlem se stalo inspirací pro výstavu studentů DAMU, katedry scénografie, oboru Kostým a maska, kteří pod profesionálním vedením Jany Zbořilové a Ivany Brádkové prezentovali v galerii Altán Klamovka své originální kreace. Návrhy na divadelní výpravu vytvořené jednotlivými studenty zahrnují především výtvarnou stylizaci charakteristických postav z této legendární pohádky. V interiéru galerie symbolizujícím určitý předěl, bránu mezi realitou snovou a skutečnou, tak byly vystaveny především návrhy kostýmů a masek. Divák tam mohl porovnat nápaditost jednotlivých autorských přístupů, invenci a originalitu studentů. Výstava se konala v rámci širšího programu Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2011, kdy jsou umění vycházející z divadelní tvorby přenášena do veřejného prostoru či atypických divadelních scén.

V této neobvyklé prezentaci současných divadelních technik může docházet k překvapivým setkáním se současným divadlem integrujícím do své podoby i přístupy z aktuálního vizuálního umění, jakými jsou site-specific projekty, performance či happeningy. Atypická galerie současného umění umístěná v novogotickém altánu v parku Klamovka se stala už před časem díky své dramaturgii orientující se na aktuální vizuální umění, nedílnou součástí vizuální nabídky v Praze.

Na vernisáží výstavy Za zrcadlem se diváci mohli zúčastnit nápaditého happeningu v exteriéru, který se odehrával po dobu tří hodin v překrásném parku Klamovka. Na rozličných místech před galerií defilovala spleť masek a škrabošek. Bytosti z knihy Lewise Carrolla předváděly fragmenty scén z legendární knihy. Diváci byli tu a tam vtažení do děje a mohli se interaktivně zúčastnit těchto divadelních extempore. Předěl mezi realitou a snem tak byl tímto vizuálním happeningem velmi nápaditě překonán. Jen tu a tam některému náhodnému návštěvníkovi parku trvalo trochu déle, než si dokázal uvědomit, že netrpí halucinací, ale že je svědkem a možná i účastníkem říše za zrcadlem. V tomto smyslu se kurátorce Galerie Altán Klamovka Lence Sýkorové podařilo vytvořit po dobu jejího působení z miniaturního prostoru s nevšedním geniem loci unikátní místo současného vizuální umění.

Matouš Karel Zavadil
autor je nezávislý vizuální umělec a kritik, přednáší na FHS UK

Kostým za zrcadlem / Galerie Altán Klamovka / Praha / 14. 6. – 26. 6. 2011