Nesochařské sochy

V brněnských ulicích letos po třetí probíhá přehlídka Sochy v ulicích. Na rozdíl od předchozích ročníků má ten letošní svého kurátora. Pořadatel akce Dům umění města Brna za tímto účelem oslovil Karla Císaře, který obrátil podstatu přehlídky: žádné z vystavených děl není klasickou sochou, a až na výjimky se nenachází na frekventovaných místech v historickém centru města.

To není však není jediným důvodem, proč se výprava za Sochami v ulicích může stát dobrodružstvím, které ne ve všech případech končí pozitivním výsledkem. Na letáčku s mapkou, který je zdarma k dispozici v Domě umění města Brna, chybí podstatné informace týkající se časových omezení některých projektů. K objektu Rafanů se nedostanete ve večerních hodinách, kdy jsou uzavřeny brány plotu ohraňujícího stavbu, v jejímž prostoru se nachází. Video Filipa Cenka se promítá v prostorách bývalého kina Kapitol, kino má však své otevírací hodiny a hvězdička Matěje Smetany vyjede ze svého úkrytu v podzemí pouze o půlnoci. Stejně tak mají své určité hodiny i performance Barbory Klímové a Jiřího Skály.

Kromě toho dílo Christopha Meiera bylo přemístěno z původního prostoru před hotelem Internacional na plochu za Uměleckoprůmyslovým muzeem. Důvodem byly stížnosti hostů hotelu na neestetičnost objektu (více zde). Z výše zmíněných důvodů přináší Artalk fotoreport Soch v ulicích (zde). K jeho kompletnosti chybí pouze záznam Sociálního projektu Barbory Klímové, která po brněnských ulicích provádí turisty a performance Jiřího Skály, jenž před vybranými sochami a pomníky zrealizoval své Konfrontační čtení ve veřejném prostoru.