TZ: Co může znamenat demolice domu arch. Bohumíra Kozáka?

Rostislav Švácha, Vendula Hnídková / Co může znamenat demolice domu arch. Bohumíra Kozáka? / Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Praha / 30. 6. 2011

CO MŮŽE ZNAMENAT DEMOLICE DOMU ARCH. BOHUMÍRA KOZÁKA?

30. června 2011 – Ústav dějin umění Akademie věd ČR uspořádal 28. června 2011 veřejnou odbornou přednášku o architektovi Bohumíru Kozákovi – tvůrci domu odsouzeného k demolici. Velký zájem veřejnosti o toto téma potvrdila hojná účast v auditoriu. Přední český historik architektury Rostislav Švácha představil Kozákův dům na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice v širších souvislostech stylového vývoje českého kubismu a neoklasicismu. Vendula Hnídková se pak věnovala vlastní hodnotné a pestré tvorbě Bohumíra Kozáka, do níž se řadí mj. bývalé Masarykovy domovy v Krči (dnešní Thomayerova nemocnice) nebo inspirativní návrhy Nuselského mostu. „Případnou demolicí Kozákova domu na Václavském náměstí přijde Praha o architektonicky hodnotný objekt a zároveň se vytvoří nebezpečný precedent pro neomezené další bourání domů v zóně památkové rezervace“, varuje před možnými důsledky nešťastného záměru profesor Švácha. Ten také upozornil na problém tzv. „nezávislých expertů“, jejichž stanoviska dostávají v médiích zdaleka největší prostor. Uvedl, že „tyto posudky často vznikají na přímou objednávku zainteresovaných investorů, tudíž je nelze považovat ani za objektivní, natož pak za nezávislé názory odborníků.“ Přítomní odborníci se shodli na nutnosti apelovat na zodpovědné komunální politiky i Ministerstvo kultury, aby znovu zvážili veškeré možné důsledky svých předchozích rozhodnutí a svůj postoj v této neblahé kauze přehodnotili.