Výstavní prostory ve městě pod Ještědem

Pokud bychom položili obyvateli Liberce otázku, jaké galerie ve svém městě zná, s největší pravděpodobností v jeho odpovědi zazní jméno Oblastní galerie. Především díky své dlouholeté historii − a od poloviny čtyřicátých let minulého století stále stejnému zázemí − zakořenila největší a jediná sbírkotvorná galerie Libereckého kraje v povědomí široké veřejnosti. Libereckou scénu ovšem netvoří pouze Oblastní galerie. V současné době má umění ve městě pod Ještědem k dispozici další čtyři výstavní prostory, které se zrodily z osobních iniciativ místních výtvarníků, fotografů a studentů. Jsou to Galerie Die Aktualität des Schönen, Galerie U Rytíře, Galerie 3×3 a Galerie YAFA.

Oblastní galerie v Liberci
V neorenesanční budově postavené podle vzoru severoitalských vil a považované za jednu z nejkrásnějších architektonických památek Liberce, se nachází Oblastní galerie v Liberci (právě budova tohoto specializovaného muzea výtvarného umění se stala součástí dnes často diskutovaného tématu stěhování galerie do bývalých městských lázní). Povinností sbírkotvorné instituce je shromažďovat a uchovávat sbírky a také je prezentovat. Z této charakteristiky vyplývá její program, sestávající se ze stálé expozice a proměnné krátkodobé výstavy. Ve svých expozicích prezentuje OGL české umění 20. století, německé a rakouské malířství 19. století a nizozemské malířství 16.–18. století (expozice francouzského malířství 19. století není v současnosti nainstalována). Program krátkodobých výstav připravují kurátoři se zřetelem na zastoupení děl současných regionálních, českých, příležitostně i zahraničních výtvarníků, ty však kvůli finanční náročnosti nebývají k vidění příliš často. Z tohoto pohledu výjimečnou je aktuální přehlídka libereckého rodáka a slavného německého výtvarníka Markuse Lüpertze Mýtus a metamorfóza (do 4. 9. 2011), který v liberecké galerii představuje neoexpresivní obrazy a sochařské objekty.

Galerie Die Aktualität des Schönen…
Galerie nesoucí název podle slavného filosofického eseje Hanse Georga Gadamera se v Liberci objevila ve druhé polovině 90. let s prostým cílem: představovat díla současného umění, neomezovaná hranicemi severočeského města. Od počátku ji však provázely nejrůznější problémy, kvůli kterým byla v minulosti několikrát nucena opustit své prostory, přerušit provoz a začít od začátku na novém místě. Především díky trpělivosti jednoho z jejích zakladatelů, kurátora a výtvarníka Jana Stolína, mají Liberečané možnost navštívit galerii, která se svým kvalitním programem vyrovnala mnohým pražským, i dnes.

V současnosti se Galerie Die Aktualität des Schönen… nachází v prvním patře obchodního domu Plaza v centru města na Šaldově náměstí. V konceptu výstav se projevuje napojení na obor Vizuální komunikace Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec (Jan Stolín zde působí jako pedagog). Program galerie je zaměřen na nová média a konceptuální umění, reprezentované předními osobnostmi české výtvarné scény, příležitostně pak studenty vysokých uměleckých škol. Od vzniku galerie zde vystavovali m.j. Jiří Černický, Daniel Hanzlík, František Kowolowski, Jan Šerých, Kateřina Vincourová, či Jiří Valoch, aktuální výstava prezentuje dílo Ladislava Jezbery.

Galerie U Rytíře
Již třetím rokem se v podzemních prostorách bývalého radničního sklípku nachází Galerie U Rytíře. Galerie vznikla transformací legendární Malé výstavní síně, jejíž provoz byl v roce 2008 ukončen kvůli prodeji domu, v němž sídlila. Opakovala se tedy podobná situace jako před devíti lety, kdy rozhodnutím města přišla Galerie Die Aktualität des Schönen… o prostory a byla uzavřena. V tomto případě byl zásah města skutečně bolestný, protože narušil a na sedm let zcela přerušil úspěšně zahájenou činnost jediné galerie v Liberci specializované na současné umění.

Těžištěm programu zůstává stejně jako v Malé výstavní síni fotografie, uskutečňují se zde ovšem i výstavy grafické nebo malířské tvorby a v budoucnu by měl program častěji představovat také přitažlivé architektonické projekty. Luděk Lukůvka, který po odchodu dlouholetého organizátora výstav Jaromíra F. Typlta nastoupil na jeho místo, zařazuje do harmonogramu příležitostně i výstavy hostujících kurátorů, kteří pro galerii většinou připravují prezentace vysokých uměleckých škol. Představena zde byla například tvorba Vladimíra Boudníka, Ondřeje Kopala, Jana Měřičky, Jiřího Nepasického, Ladislava Postupy, Jiřího Šiguta, Rostislava Zárybnického.

Adaptovat místo dříve fungující jako restaurace, účelům výstavní síně znamenalo zároveň přizpůsobení výstavní koncepce. Nové působiště je přibližně pětkrát větší než původní, a přestože se může zdát, že jsou větší prostory výhodou, mnohdy tomu tak není. Členitý prostor s dlouhou úzkou chodbou, vedoucí kolem šesti menších, otevřených místností je podle Luďka Lukůvky vhodnější pro nevelké formáty − zejména kvůli nedostatečnému odstupu. Je zde navíc obtížnější realizovat výstavy začínajícím umělcům, jejichž díla by zaplnila pouze část galerijního prostoru.

Vedení galerie uvažuje o osamostatnění prostřednictvím založení obecně prospěšné společnosti. Tak by se galerie stala nezávislejší a zvýšila by své možnosti získat finanční prostředky formou grantů. Jejím provozovatelem jsou v současnosti Kulturní služby s.r.o. spravované městem, jejichž příspěvky nestačí ani na pokrytí katalogového dvojlistu, dříve vydávaného ke každé výstavě. S nedostatkem financí samozřejmě souvisí i realizace jednotlivých výstav a idejí kurátora Galerie U Rytíře, který by chtěl z výstavní síně vytvořit prostředí, v němž se budou lidé setkávat nejen při vernisážích a doprovodných akcích, ale například také u kávy, jak tomu bývalo v Malé výstavní síni.

Galerie 3×3
V Liberci se v předposledním měsíci roku 2010 objevily dvě zcela nové galerie: Galerie 3×3 a Galerie YAFA. Obě sídlí v prostorách Malého divadla Františka Xavera Šaldy a obě otevřely své první výstavy ve stejný večer, 1. listopadu. Ač se to může zdát nepravděpodobné, jejich zakladatelé o sobě při plánování programu nevěděli a seznámili se jen několik týdnů před vernisáží. Díky sympatiím a ochotě své projekty vzájemně podporovat pak společně zahajovali i následující výstavy.

Za skleněnými dveřmi, v místě bývalé divadelní šatny, mají návštěvníci možnost shlédnout projekty začínajících, ale také etablovaných českých vizuálních umělců. I kvůli velikosti prostoru, kterou napovídají číslice v názvu galerie, se organizátoři od počátku věnují zejména autorským výstavám, které se snaží představovat vždy aktuální a zároveň stěžejní tvorbu vybrané osobnosti (umělecké skupiny).

Založení galerie současného umění iniciovali Andrea Pekárková, studentka ateliéru Vizuální komunikace liberecké Fakulty umění a architektury a absolvent Divadelní akademie múzických umění a člen hereckého souboru činohry divadla Františka Xavery Šaldy, Tomáš Dianiška. Do dramaturgie se následně připojila Helena Krásová, absolventka oboru Kurátorská studia Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem a Jan Nálepa, který absolvoval ateliér Architektura a urbanismus Bořka Šípka a nyní je studentem Supermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Během osmi měsíců se v galerii objevili současní i bývalí studenti ateliéru Vizuální komunikace – digitální média z Fakulty umění a architektury (Jana Bernartová, Andrea Pekárková, Martin Szollos), ostravské skupiny Marius Konvoj a Schwarzprior, Jakub Jansa, Václav Stratil, Jan Šrámek a Mark Ther. Předposlední výstavou byl Dětský den umělecké skupiny Guma Guar, která poukázala na korupci místní firmy Syner, čímž rozvířila v Liberci diskusi o umělecké svobodě a projevu vůbec. Je smutným faktem, že právě tato výstava, dotýkající se citlivého tématu, možná bude mít za následek ukončení provozu Galerie 3×3 v Malém divadle.

Galerie YAFA
Galerie YAFA – je součástí stejnojmenné asociace (Young And Fresh Association), jejíž cílem je „vytvořit prostor pro práci a vzdělávání autorů, kteří pracují s médiem fotografie, videoartu a nových médií.“ Asociaci založili Roman Dobeš, Jana Hunterová a David Mužík 4. května 2010 s cílem podporovat studenty fotografických i jiných umělecky zaměřených vysokoškolských ateliérů. Sdružení vyhledává a zprostředkovává mezinárodní nabídky residenčních pobytů, studijních stáží nebo stipendií a informuje o probíhajících fotografických výstavách a festivalech. Začínajícím tvůrcům dále nabízí virtuální i reálný prostor pro prezentaci jejich práce. Kurátorem galerie je jeden ze zakladatelů asociace YAFA − Roman Dobeš. V galerii se doposud uskutečnily výstavy Romana Dobeše, Martina Kašpara, Šimona Pikouse a Jana Fauknera.

Dana Zikmundová
Autorka je absolventkou Kurátorských studií na FUD UJEP v Ústí nad Labem