URBAN DIVAN /// workshop

URBAN DIVAN / Dům pánů z Kunštátu + 4AM/Galerie architektury / Brno / 11. 7. – 21. 7. 2011

Tématem workshopu je vytvoření venkovního mobiliáře (tzn. lavičky, lampy, stojany na kola apod.) pro prázdné nádvoří Domu pánů z Kunštátu a v něm umístěnou kavárnu Trojka. Cílem jsou ovšem i další místa v centru Brna, která nedisponují adekvátními funkčními prvky vhodnými pro užití ve veřejném prostoru. Výsledným produktem této letní dílny nebude pouhý mobiliář vytvořený z odřezků, obalů a jiných nestandardních materiálů. Jeho významnou součástí bude také integrovaná světelná či zvuková instalace.

Během workshopu budou účastníci provádět analýzy a mapování v ulicích Brna, společně navrhovat a vytvářet městský mobiliář a následně sledovat a dokumentovat zda obstojí v každodenním provozu.

Workshop bude veden architekty Jaroslavem Sedlákem (4AM) a Cristim Borcanem a Alexem Axintem (STUDIO BASAR / RO) a audiovizuálním umělcemJiřím Suchánkem (FAVU).

Součástí prvního týdne bude i doprovodný program zahájený koncertem hudebních projektů Company Fuck (AUS/DE) a Batcha de Mental (SK) na nádvoří Domu pánů z Kunštátu.

Během následujících pěti podvečerů bude probíhat pásmo přednášek a projekcí, taktéž na nádvoří Domu pánů z Kunštátu (v případě nepříznivého počasí v malém přednáškovém sále Domu pánů z Kunštátu). Během těchto přednášek se představí architektonické ateliéry PPAG z Vídně, bad.architekts.group z Innsbrucku a studioBASAR z Bukurešti, jehož zástupci společně s Jaroslavem Sedlákem workshop povedou. Své zásahy do veřejného prostoru představí také projekt Living Underground ze Slovenska. V rámci tematického večera zaměřeného na světlo ve městě proběhne projekce oceněného dokumentu Kláry Tasovské Půlnoc, na který naváže astrofyzik a enviromentalista RNDr. Jan Hollan komentovanou noční prohlídkou města nazvanou Brněnský světelný cirkus.

Více na www.forum4am.cz

Doprovodný program:

11/7 —— v 19:30h

zahájení workshopu /// koncert Company Fuck (AUS/DE) / Batcha de Mental (SK)

 

12/7 —— v 19h

Enzis: Outdoorový mobiliář ve veřejném prostoru / přednáška architektonického atelieru PPAG – Ali Seghatoleslami (AT)

 

13/7 —— ve 20:30h

Půlnoc / dokumentární film Kláry Tasovské o světle a tmě, 2010

———— ve 21.30h

BRNĚNSKÝ SVĚTELNÝ CIRKUS // komentovaná procházka s RNDr. Janem Hollanem

 

14/7 —— v 19h

Living Undeground / kreativní zásahy do veřejného prostoru – Ondrej Horváth, Brano Matis a Peter Liška (SK)

 

15/7 —— v 19h

Urban Bugs / přednáška architektonického studia studia bad.architects.group – Ursula Faix (AT)

 

16/7 —— v 19h

SAR: City in Between / přednáška studioBASAR – Cristi Borcan a Alex Axint (RO)

 

21/7 —— v 19h

VERNISÁŽ objektů vzniklých během workshopu

———————————————

 

Přednášky budou v anglickém a německém jazyce, dle potřeby tlumočeno do češtiny.

Vstup volný.

Workshop vzniká ve spolupráci s Domem umění města Brna jako volná doprovodná akce projektu Sochy v ulicích / Brno Art Open 2011 a za laskavé podpory Rakouského kulturního fóra, statutárního města Brna, MKČR, IVF a NČA.