TZ: Jana Prekopová Hlavenková a Tomáš Hlavenka

Jana Prekopová Hlavenková a Tomáš Hlavenka / 5minut za městem / (A)VOID Gallery / Praha / 14. – 31. 7. 2011 

Název výstavy: 5minut za městem

Vystavující : Jana Prekopová Hlavenková a Tomáš Hlavenka

Místo: (A)VOID GALLERY na Náplavce pod Rašínovým nábřežím, oblouk č.6

Vernisáž: čtvrtek 14.7. 2011 v 19.00hod. Výstava potrvá do neděle 31.7. 2011.

Úvodní slovo : PhDr. Jiří Machalický

Tisková zpráva:

Výstava „5minut za městem“ představuje v pražské (A)- VOID GALLERY partnerskou dvojici mladých brněnských autorů. Společným tematickým pojítkem obou výtvarníků je bizarní prostředí krajiny, lesa a chatových kolonií z bezprostředního okolí jejich každodenního života.

Tomáš Hlavenka (*1977) v roce 2004 absolvoval FaVU VUT Brno v ateliéru ak. Mal. Vladimíra Merty a Doc. MgA. Mariana Pally. Od roku 2008 působí tamtéž jako asistent v ateliéru Tomáše Lahody. Vytváří objekty, instalace a maluje. Ve své práci poukazuje na hluboké souvislosti mezi člověkem a přírodou, na vzájemnou spolupráci tvůrce a stvořitele, ale i na lidské sběračství a kořistnictví. Činí tak s dávkou citu, svérázného humoru a ironie. Některé jeho objekty nesou prvky mystiky a šamanizmu. V dětství se Hlavenka naučil nazpaměť atlas hub. Pozdější období prožil jako chodec na závodních atletických oválech. Dnes už chodí hlavně do lesa, kde nachází v krajině okolí Brna kosti, ze kterých kombinuje exkluzivní, přírodně bílé houbové objekty tzv. „Smrtky“, které jsou vlastně obrazem smrtelně jedovaté Muchomůrky hliznaté -bílé. Podle těchto drobných soch pak maluje mykologické tabule, které parafrázují skutečné naučné pomůcky a můžeme na ně pohlížet i jako na malované objekty. V nové instalaci z roku 2011 „Příroda je tvrdá“ využívá materiálové podobnosti rezavějící litiny, která je v novém realistickém zhmotnění snadno zaměnitelná za skutečný stromek, keř či pařez. Hlavenka tak rozehrává hru s divákem, kterého se snaží touto hrou „rozhodit“ ze zaběhnutých kolejí. Chce mu naznačit, že věci mohou být jinak, než se na první pohled zdá.

Více viz.: http://am1.ffa.vutbr.cz/hlavenkatomas.html

Jana Prekopová Hlavenková (*1981) ukončila studium malby v roce 2007 v ateliéru Prof. Jiřího Načeradského a Doc.ak. mal. Petra Veselého na Fakultě výtvarných umění v Brně. Ve svých starších pracích vždy reflektovala tvář modernity a nostalgie. Dlouhodobě zpracovávala industriální motivy průmyslových železných mostů a továren, ze kterých dávala vzniknout efektním kaleidoskopickým kompozicím. Ve svých nových plátnech se věnuje typicky Československému fenoménu – zahrádkářským koloniím a chatařství. Vychází z doby dětství, 80-tých let, které bylo spojeno s kutilstvím a druhotným zpracováním nejrůznějších produktů z rozmanitých materiálů. Tato poezie je pro Prekopovou důvodem pro vznik podivně humorných obrazů. Její práce se vyznačuje precizně provedeným malířským řemeslem, výrazně barevnou škálou a hravostí. Prekopová využívá kolážovitě skládané kompozice, která se opírá o reálné fragmenty, ty spojuje do nových souvislostí a situací. Kombinuje malířské formy a experimentuje. V některých případech nezachovává logiku budování jednotlivých plánů perspektivy a záměrně ji narušuje. Jindy reálný předmět postaví do nové souvislosti, kde působí abstraktně. Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie.

Více viz.: http://www.prekopova.cz