TZ: Karel Cudlín

Karel Cudlín / Fotografie 2001 – 2011 / Galerie AMU / Praha / 14. 7. – 11. 9. 2011 

KAREL CUDLÍN: FOTOGRAFIE 2001-2011

vernisáž ve čtvrtek 14. července 2011 v 17 hodin

Kurátor: Tomáš Pospiszyl

Galerie Akademie múzických umění v Praze – GAMU

Malostranské nám. 12

118 00 Praha 1

Výstava se koná v rámci cyklu Osobnosti české fotografie za podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

http://www.gamu.cz, http://www.amu.cz

…………………………………………

Karel Cudlín: Fotografie 2001-2011

Průřez dokumentaristickou tvorbou Karla Cudlína (* 1960) za poslední desetiletí je rozdělen do tří oddílů. V prvním najdeme obrazy převážně z bývalých postkomunistických zemí (Mongolsko, Rusko, území Náhorního Karabachu Ukrajina, Turecko, a další), které v posledních letech procházejí civilizační transformací i procesem přehodnocování vlastní tradice. Druhý oddíl je věnován fotografiím z Izraele, země bohaté na historii i na politické a kulturní konflikty. Třetí oddíl obsahuje snímky ze Spojených států a České republiky. Na miniretrospektivu posledních deseti let tvorby Karla Cudlína (30. 8. – 11. 9.) naváže výstava nazvaná Tichá pošta. Studenti FAMU na ní budou různými způsoby a kurátorskými zásahy interpretovat fotografie Karla Cudlína, svého pedagoga.