TZ: Martin Klimeš

Martin Klimeš / Na pár týdnů // instalace, citace, situace // galerie Dole, Fiducia / Ostrava / 14. 7. – 19. 8. 2011

Galerie Dole představí aktuální tvorbu konceptuálně laděného umělce, kurátora a zakladatele sdružení Bludný kámen. Jeho výtvarný jazyk je spojením konceptuálních rovin umění s minimalistickými formami manipulací s obrazem, čí obrazovou plochou. V poslední době se vrací k projevu „redefinování“ vlastních postupů z 80. tých let 20. století. Práce se obohatila o prostorové instalační variace „obyčejných“ předmětů a materiálů, v nichž autora zajímá nový diskurz významových, skladebných možností prvků obrazu a prostoru.

Vernisáž se koná 14.7. v 18:00 v galerii Dole v prostorách antikvariátu a klubu Fiducia za účasti umělce. Výstavu uvede kurátor František Kowolowski.

Výstava potrvá do 19.8.

Text k výstavě:

Martin Klimeš – Na pár týdnů /instalace, citace, situace/

Tvorba Martina Klimeše se od začátku vyvíjela v rámci konceptuálního umění. Vždy mu šlo o analytické vyjádření formálních znaků obrazové plochy a rozvíjel systém spontánních malířských gest ve spojení s racionálním přepisem. Zkoumal pravidla a návody jak obraz uchopit, nebo konfrontoval různé kresebné rukopisy. Vizualizoval materiálové možnosti listu papíru a proběhlých procesů jako listování, ohýbání, skládání a vymezování. Ve své malířské tvorbě v druhé polovině 80. tých let 20. století (která se téměř nedochovala) se autor obrací k primárnímu přemýšlení o malbě, kdy se stává samotná autonomie malby obsahem práce. Znovu cílevědomě používá analytický rejstřík možností prezentace tohoto média, který je vymezen prostorem a časem, tedy procesem vzniku. Dotyky štětce na plátně vytvářejí za pomocí procesu opakování černobílé minimalistické gestické struktury. Uplatnění náhody a nepřesností tahu štětce v obraze jsou dány vlastnostmi materiálu a psychomotorickými možnostmi autora. Poukazuje na dualitu protikladů mezi možným a nemožným, reálným a fiktivním, nebo náhodným a organizovaným. Tyto postupy bychom mohli zařadit mezi „zenové cvičení“. V posledních létech se Martin Klimeš přiklání k trojrozměrným instalacím. Používá nalezené a jiné předměty, které skládá do geometrických struktur (Neogeoneo, Čtverec, a = 37,2 cm z roku 2009). V současném umění rezonují postoje a otázky směřující k rozšíření kontextů, ve kterém má být umělecké dílo nahlíženo. Nejde již o to, jak má dílo vypadat, nebo zda má být vytvořeno (dematerializace uměleckého artefaktu jako základní postoj konceptuální strategie se nakonec nikdy nenaplnila), ale jaké zaujme postavení v rámci reprezentace. Proto autor využívá citací a rekonstrukcí jako nástroje pro redefinování již jednou vytvořených děl, historie, či lokálních sociálních forem. Tento postoj je zajímavým příspěvkem na poli současného konceptu a také jasným obohacením dosavadního vývoje umění.

František Kowolowski