TZ: Matěj Frank

Matěj Frank / karolina / Galerie Cella / Opava /19. 7. – 26. 8. 2011 

Matěj Frank / karolina

Vernisáž – úterý 19.7. 2011 v 19 hodin

Výstavu uvede Martin Klimeš a Tomáš Skalík

Na klavír zahraje Jáchym Krohe

Galerie Cella, Matiční 4, Opava

Výstava potrvá do 26. 8. 2011-07-11 Otevřeno: Po – Pá 9-11 a 12-16 hodin

http://www.bludnykamen.cz

Matěj Frank, mladý sochař, představuje v Galerii Cella svou práci „karolina“, kterou absolvoval bakalářské studium na Fakultě umění v ateliéru sochařství Maria Kotrby. Navzdory romantickému zážitku, který vzniku sochy „karolina“ předcházel, můžeme její výslednou podobu řadit mezi konstruktivní výtvarná díla. Socha je tvořena hladkým povrchem bílého skleněného kvádru, dřevěnými pravoúhlými rameny, náznaky či torzy jakési konstrukce, bílou čtvercovou základnou a protáhlou oblou dřevěnou hmotou. I když interpretace konstruktivního umění se opírá o objektivní vztahy linií, objemů, čistých barev, hmot a dobře identifikovatelných materiálů, socha „karolina“ nese v sobě prostor pro tajemství, příběh, tedy vlastnosti, které jsou pro konstruktivní umění či alespoň jeho modernistickou linii netypické. Příběh, který nám „karolina“ nabízí, můžeme nejspíše přijmout jako příběh o souvislostech různých forem a jejích povrchů, tedy vlastností vycházejících z objektivních daností díla, kterým ovšem dáváme své významy…

„Karolina“ je prozatímním shrnutím mých dojmů z Ostravy, ve které jsem se téměř každý den pohyboval. Přímou inspirací pro toto dílo mi byla stavba v centru Ostravy v oblasti Karoliny. I když se jedná o další bezcennou a velice drahou obchodní galerii, vizuální stránka stavebního procesu mě fascinovala natolik, že jsem ji začal zpracovávat po svém. Nebyla totiž jiná možnost než zareagovat na takovou koncentraci efektních kvalit, jako byla noc, mlha, zářivé žluté jeřáby, bílá betonová sloupořadí a patra. Výsledek práce grafického designéra a stavebního aranžéra odkazující k megalitickým stavbám. V mé práci nejde o přesný převod architektonických prvků, o geometrické vztahy a jejich citaci. . Pro mě je důležitý pocit, který ve mně stavba vyvolala. Nicméně postupným zjednodušováním tvarů a čištěním formy jsem se dostal od expresivní subjektivity k téměř klidné, koncentrované objektivitě …“ Matěj Frank