Nesochařské sochy

V brněnských ulicích letos po třetí probíhá přehlídka Sochy v ulicích. Na rozdíl od předchozích ročníků má ten letošní svého kurátora. Pořadatel akce Dům umění města Brna za tímto účelem oslovil Karla Císaře, který obrátil podstatu přehlídky: žádné z vystavených děl není klasickou sochou, a až na výjimky se nenachází na frekventovaných místech v historickém centru města.

Celý příspěvek

Porotci proti Šorfové

Otevřený dopis nezávislých porotců, kteří byli začátkem roku členy výběrové komise rozhodující o novém řediteli GASK, hejtmanovi Davidu Rathovi. Milena Bartlová, Jiří Fajt a Karel Srp volají po odvolání Jany Šorfové, neboť „svým jednáním záměrně a cíleně oklamala výběrovou komisi a radu Středočeského kraje s cílem získání ředitelské pozice. Tímto a následně i svým jednáním poškodila a poškozuje dobré jméno členů této komise, rady Středočeského kraje, jakož i GASKu samého.“

Celý příspěvek

Meda Mládková o Janě Šorfové

Od odhalení plagiátorství Jany Šorfové uplynul již víc jak měsíc. Kurátoři i mnozí další zaměstnanci z galerie odešli, pozice nové ředitelky se však zdá být pevná. Kraj stále čaká na odborný posudek, zda je Šorfové práce skutečně plagiátem. Podle posledních informací by se rada kraje touto kauzou měla zabývat v pondělí 23. května (zde). Média již o celý případ většinou ztratila zájem, či jej líčí jako spor dvou znepřátelených stran, ve kterém skutečnot, že se Šorfová dopustila podvodu, hraje jen podružnou roli. V posledních dnech se kauze obsáhleji věnovala jen Kateřina Farná v Právu (zde). Artalk požádal o vyjádření Medu Mládkovou, která s Janou Šorfovou řadu let úzce spolupracovala.

Celý příspěvek

Röselovi kunsthistorici-kurátoři

Velmi nerad bych hodnotil nového ředitele NG, neboť by to předně bylo nefér a kromě toho jej vlastně nikdo nezná. Má prý za sebou úctyhodnou kariéru (která se mi, bůhví proč, jeví s každým dalším kolem volby ředitele NG úctyhodnější a úctyhodnější), pracoval jako externí lektor NG, neúspěšně se ucházel o místo člena správní rady British museum, určitý zájem o kulturu a umění mu tedy nelze upřít (současný ministr kultury nedisponuje ani tím).

Celý příspěvek

O manažerech, rozhodnutích a kulturní nákaze

Při sledování tiskové konference ministra kultury, na které bylo oznámeno rozhodnutí o novém řediteli Národní galerie v Praze, jsem se sám sebe ptal, proč se pan ministr tolik zaklíná slovem manažer. Pokusím se na to krátce odpovědět. Můžu přitom klidně ponechat stranou, proč právě slovo manažer ukrývá tajemství, které je nutné znát pro ředitelování NG. Můžu také klidně ponechat stranou, proč pan ministr považuje Vladimíra Rösela za právě takového Manažera. Co bylo určujícím faktorem ministerského rozhodnutí? Jistě to nebyla trochu úsměvná spojitost VR s NG? Ale nemířím svou kritiku na nového ředitele NG. Snažím se doufat, i když mě okolnosti zrazují, že bude mít dobrý vliv na chod naší největší galerie. Že se mnohé zlepší a že bude NG široce respektovanou institucí se vším všudy. Celý příspěvek

Národní galerie a selhání ministerstva

Národní galerie dnes ve všech objektivně měřitelných kategoriích vykazuje horší výsledky než před nástupem Milana Knížáka. Je celkem lhostejné, jestli se podíváme na počet výstav, návštěvnost, publikační činnost či na příjmy ze vstupného. Ve všech těchto ukazatelích je na tom galerie hůře než na konci devadesátých let.

Celý příspěvek

Se Šorfovou ne

8. května podlali výpověd odborní pracovníci Galerie Středočeského kraje v čele se šéfkurátorem Ondřejem Chrobákem. Důvodem bylo setrvání Jany Šorfové ve funkci ředitelky galerie po té, co vyšlo najevo, že se do galerie dostala s opsaným projektem. Jakoby se tím do jisté míry zopakovala situace, která se odehrála před dvěma lety v Muzeu Kampa. V dubnu 2009 opustila Muzeum skupina odborných pracovníků, která odmítala dále spolupracovat s Janou Šorfovou. Artalk získal dopis, jenž tehdy zaměstnanci Kampy poslali Medě Mládkové jako vysvětlení svého kroku. Mezi důvody v něm mimo jiné uvádějí špatnou organizaci práce, pronájmy muzea, které vedly k poničení uměleckých děl, psychický nátlak a přivlastňování si cizí práce. Loni v květnu obdržela Jana Šorfová od Medy Mládkové výpověď (vyjádření Medy Mládkové zde).

Celý příspěvek

Flash Art fandí Röslovi

Vítáme změnu na postu šéfa Národní galerie. Doufáme, že nový ředitel této instituce, kterou jsme pod vedením Milana Knížáka kritizovali, přinese do galerie nový svěží vítr. Stejně tak věříme, že příští ročník námi organizované mezinárodní přehlídky moderního umění Prague Biennale se bude moci znovu uskutečnit v Národní galerii, kterou považujeme za přirozené sídlo pro mezinárodní výstavu tohoto formátu.

Celý příspěvek

Jiří David reaguje na Tomáše Pospiszyla

Jiří David zaslal redakci Artalku příspěvek, ve kterém reaguje na text Tomáše Pospiszyla, který vyšel 13. 5. 2011 v Lidových novinách. Zároveň připojil celé znění svého textu „Hranice komerční nekomerčnosti“, který vyšel taktéž v Lidových novinách, avšak ve zkrácené formě. Přestože lze s Davidovým rozdělením pražských galerií na komerční a nekomerční polemizovat, a spíše by asi bylo vhodné uvažovat v rovinách korektní – nekorektní, myslíme si, že Jiří David je natolik výraznou osobou výtvarné scény, že jeho příspěvek publikujeme v původní verzi.

Celý příspěvek

Skončí Šorfová, nebo GASK?

Včerejší výzvou kurátorů GASKu k rezignaci Jany Šorfové se situace v galerii vyhrotila na nejvyšší možnou míru (zde). Buď odejde Šorfová, nebo klíčoví pracovníci galerie v čele s šéfkurátorem Ondřejem Chrobákem. Šorfová by pak musela galerii začít budovat prakticky od nuly. Rozhodnutí je nyní v rukou hejtmana Davida Ratha. Pokud podpoří Šorfovou, je otázkou, co se stane s projektem Europa Jagellonica, který byl představen začátkem týdne a který by měl být hlavní výstavou galerie v příštím roce (zde). Připravovat takto náročný projekt s ředitelkou, která nemá žádný morální ani odborný kredit, navíc s týmem zcela nových pracovníků je dosti obtížně představitelné.

Celý příspěvek